ZDRAVSTVENA NEGA - SSI - smer izobraževanja

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

Zdravstvena nega je program, ki združuje poklica medicinska sestra/ brat in reševalec. Poklic je namenjen vsem, ki želijo pomagati drugim.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis programa zdravstvena nega:

Izobraževalni program združuje dva poklica, zdravstvenega tehnika/co, to so medicinske sestre in medicinski brati in reševalca/ko. Zdravstveni tehnik/ca je član negovalne skupine in po navodilu zdravnikov in zdravnic izvaja različne postopke in posege. Poklic lahko opravljajo tisti, ki so predani svojemu delu in želijo pomagati drugim. Od bodočih mladih, ki bodo ta poklic opravljali, se pričakujejo nekatere psihofizične lastnosti, kot so ljubezen do ljudi in obzirnost ter dobro telesno zdravje, saj gre za poklic, ki se opravlja v treh izmenah. Poleg strokovnega znanja izobraževalni program ponuja tudi splošno znanje, ki ti bo koristilo kasneje v življenju.

Program zdravstvena nega nudi veliko prednosti. V času trajanja boš pridobil/a znanje s področja:

  • zdravstvene nege otrok, mladih in odraslih oseb;
  • samostojnega izvajanja negovalnih intervencij;
  • diagnosticiranja po navodilih zdravnika oziroma zdravnice;
  • prve pomoči in oživljanja do prihoda zdravnika oziroma zdravnice;
  • uporabe naprav in aparatov, ki jih potrebuješ za dobro opravljanje svojega dela;
  • zdravega življenja;
  • strokovne komunikacije znotraj svojega poklica in skupinskega dela;
  • etičnega ravnanja v različnih okoliščinah.

Nadaljevanje študija po programu zdravstvena nega:

Po končanem štiriletnem izobraževalnem programu se lahko dijak oziroma dijakinja, ki je uspešno zaključil maturo, vpiše v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Prav tako lahko dijak/inja opravi izpit iz predmeta splošne mature, kar mu omogoča vpis na univerzitetne študijske programe, ki to dopuščajo.

Vpisni pogoji za program zdravstvena nega:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu:

Po uspešno opravljenem programu se lahko kot medicinska sestra/brat oziroma srednji zdravstveni tehnik zaposliš v bolnišnicah, v zdravstvenih domovih, v socialnovarstvenih ustanovah, kot so domovi starejših občanov, v negi na domu, v centru za medicinske rehabilitacije, v zdraviliščih in na področju zdravstvenega turizma.

Sorodne smeri

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program