Šolski center Nova Gorica – Gimnazija in zdravstvena šola

O šoli

Šolski center Nova Gorica je vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga sestavlja sedem organizacijskih enot: Srednja ekonomska in trgovska šola, Biotehniška šola, Gimnazija in zdravstvena šola, Strojna, prometna in lesarska šola, Elektrotehniška in računalniška šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Šolski center Nova Gorica ima več kot 60 let tradicije na področju izobraževanja. Gimnazija in zdravstvena šola Nova Gorica, ki deluje v sklopu centra, izvaja programe tehniške gimnazije, zdravstvene nege in program za bolničarja – negovalca. Šola se zavzema za nenehno izboljševanje kakovosti dela, spodbuja medsebojno pomoč in prostovoljno udejstvovanje. Prepoznavna je predvsem po inovativnosti, razvojni naravnanosti in odprtosti za sodelovanja.

Število vseh dijakov: 382

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

TEHNIŠKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Predmetnik tehniške gimnazije sestavljajo splošni predmeti (s področja naravoslovja, družboslovja in jezikov) in strokovni predmeti. Dijaki lahko izbirajo med tremi smermi (računalništvo, strojništvo, elektrotehnika). Vsaka smer obsega dva predmeta in laboratorijske vaje. Program se zaključi z maturo. Kandidati se lahko po zaključenem šolanju vpišejo na vse univerzitetne programe, se pa zaradi dobrega tehniškega predznanja večinoma odločajo za tehniške študije.

ZDRAVSTVENA NEGA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica zdravstvene nege

Zdravstveni tehnik izvaja zahtevnejše naloge pri zdravstveni negi. V času šolanja se dijak usposobi za opazovanje zdravstvenega stanja pacienta oz. varovanca, za opravljanje nalog po naročilu nadrejenih in za poročanje nadrejenim ter za pomoč pri zadovoljevanju življenjskih potreb pacienta oz. varovanca. Praktični del pouka poteka v Splošni bolnišnici Dr. Franca Derganca v Šempetru pri Novi Gorici. Program se zaključi s poklicno maturo. Po končanem šolanju se lahko kandidat zaposli na klinikah, v bolnicah, zdravstvenih domovih, ambulantah, domovih za starejše, različnih zavodih, zdraviliščih in drugod ali pa nadaljuje šolanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

BOLNIČAR - NEGOVALEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: bolničar - negovalec/bolničarka - negovalka

V času šolanja se dijak usposobi za opazovanje oskrbovanca, za vzdrževanje oskrbovančevega okolja, za nudenje pomoči pri osebni higieni, oblačenju in slačenju, gibanju, prehranjevanju, izločanju in odvajanju. Usposobi se tudi za nudenje prve pomoči, za opravljanje gospodinjskih opravil, za pomoč pri uporabi in vzdrževanju ortopedskih pripomočkov in za pomoč pri oskrbi umirajočega in umrlega. Praktični del pouka poteka na šoli in v zdravstvenih ter socialnovarstvenih zavodih. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko kandidat zaposli v socialnovarstvenih zavodih in v negi na domu ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniških programih.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Centrala 05 6205700
Tajništvo 05 6205771 gzs@scng.si
Zbornica 05 6205775 ali 05 6205726
TRR: SI56 0110 0603 0703 142

Vodstvo šole

Miran Saksida

Direktor Šolskega centra Nova Gorica

Tanja Čefarin

Ravnateljica ŠC Nova Gorica - Gimnazija in zdravstvena šola

Tatjana Močnik

Tajništvo

Uradne ure: ponedeljek - petek: 8.00 - 11.00, 12.00 - 13.00

Mojca Stubelj

Svetovalna služba
vir: http://gzs.scng.si