ARANZERSKI-TEHNIK-SMER-IZOBRAZEVANJA

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

Aranžerski tehnik je izobraževalni program namenjen tistim, ki imajo smisel za oblikovanje, dekorativnost, podjetništvo in trženje.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa aranžerski tehnik boš usposobljen/a za:

  • podjetniško razmišljanje, razumevanje in razvoj od ideje do njene uresničitve;
  • vpogled v oblikovanje trženjskega spleta, strategij in nakupnega vedenja potrošnikov;
  • oblikovanje, načrtovanje in organizacijo delovnega postopka, prostorske postavitve in arhiviranje ter urejanje poslovne dokumentacije;
  • strokovno in kvalitetno delo v danem delovnem okolju, ki je skladno z pozitivnimi poslovnimi navadami, standardi ter predpisi;
  • soudeležbo v različnih akcijah pospeševanja prodaje, stike z javnostjo, oglaševanje ter osebno prodajo;
    znanje veščin, kot so ustrezni likovni stili in tehnike pri vizualni komunikaciji;
  • uporabo najsodobnejše informacijske tehnologije in programskih orodij;
  • oblikovanje projektnih map, izvedbo predstavitve naročnikom ter dekoriranje in aranžiranje tržnega prostora.

Nadaljevanje študija po programu aranžerski tehnik:

Pogoj za nadaljnji vpis v različne študijske programe visokega strokovnega in višjega izobraževanja je končana poklicna matura; dodatno opravljen izpit iz splošne mature pa omogoča vpis v ustrezne univerzitetne študijske programe.

Vpisni pogoj za program aranžerski tehnik:

Pogoj za vpis v program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev s končanim programom aranžerski tehnik:

Možnost zaposlitve v gospodarskih družbah trgovinske, proizvodne in storitvene dejavnosti.

Sorodne smeri

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK  – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

Ustanove, ki izvajajo program