ZOBOTEHNIK - SMER IZOBRAŽEVANJA

ZOBOTEHNIK – SSI

Zobotehnik izdeluje različne fiksne in snemne zobne nadomestke. Poklic zobotehnika pa zahteva natančnost, odgovornost in ustvarjalnost.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis programa zobotehnik:

Izobraževalni program od dijakov in dijakinj zahteva veliko mero natančnosti, odgovornosti in ustvarjalnosti. Poklic je namenjen vsem mladim, ki imajo dobre ročne spretnosti, smisel za estetsko oblikovanje in dobro zaznavajo barvne odtenke. Po končanem izobraževalnem programu si usposobljen za različna strokovna dela na področju laboratorijske stomatoprotetike, kot naprimer za izdelavo fiksnih in snemnih zobnih nadomestkov. Izobraževanje poteka kot kombinacija samostojnega učenja in praktičnega pouka oziroma strokovnih modulov, ki jih dijak/inja opravi v šolskih zobotehničnih laboratorijih.

Program zobotehnik nudi veliko prednosti. V času trajanja zobotehniškega programa boš pridobil/a znanje s področja:

  • fiksno-protetične priprave;
  • izdelave totalne in delne proteze;
  • poznavanja materialov, tehnik in aparatov za izdelavo zobnih nadomestkov;
  • uporabe vseh apartaur, ki jih potrebuješ za svoje delo;
  • stomato-protetičnih nadomestkov;
  • varstva pri delu;
  • racionalne rabe časa, materialov in energije;
  • komuniciranja znotraj svojega poklica in timskega dela;
  • osnov podjetništva in financ.

Nadaljevanje študija po programu zobotehnik:

Po končanem štiriletnem izobraževalnem programu se lahko dijak oziroma dijakinja, ki je uspešno zaključil maturo, vpiše v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Prav tako lahko dijak/inja opravi izpit iz predmeta splošne mature, kar mu omogoča vpis na univerzitetne študijske programe, ki to dopuščajo.

Vpisni pogoji za program zobotehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu zobotehnik:

Po uspešno zaključenem programu je možna zaposlitev v zobnih laboratorijih, kjer se lahko zaposliš kot demonstrator ali kot zastopnik proizvajalcev dentalnih materialov in aparatur. Možna je tudi zaposlitev v trgovinah z dentalnim materialom kot prodajni svetovalec.

Sorodne smeri

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK  – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program