Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

O šoli

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor stremi k ustvarjanju prostora, kjer učitelji spodbujajo celostni razvoj dijakov. Izobražuje in vzgaja strokovni kader, ki je zaposljiv na področju zdravstva in kozmetičarstva. Zavzemajo se za prevzemanje odgovornosti in za vključevanje v šolski proces, ki poteka tudi v sodelovanju s starši in lokalnim okoljem. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor uporablja sodobne pedagoške in didaktične principe in izobraževalni proces oblikuje na temeljih pozitivne komunikacije. Izvajajo naslednje izobraževalne programe: bolničar – negovalec (SPI), kozmetični tehnik (SSI), zdravstvena nega (SSI) in zdravstvena nega (PTI). Poleg učnega procesa na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor potekajo tudi mnoge umetniške, športne, prostovoljske in druge obšolske dejavnosti. Izvajajo tudi izobraževanje odraslih.

Število maturantov na leto: 177

Število vseh dijakov: 760

Število vseh profesorjev: 64

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

KOZMETIČNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: kozmetični tehnik/kozmetična tehnica

Kozmetični tehniki so po končanem šolanju na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor zmožni sistematičnega in strokovnega dela, ki temelji na teoretičnem in praktičnem znanju s področja kozmetične stroke. V času šolanja spoznajo različne tehnike negovanja kože, postopke ličenja, kozmetične masaže telesa, manikure in pedikure. Po končani poklicni maturi se lahko zaposlijo v kozmetičnih, masažnih in drugih salonih, v wellnessu, drogerijah itd. Zaključeno šolanje pa jim omogoča tudi nadaljnji vpis na višje ali visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi vpis na univerzo.

ZDRAVSTVENA NEGA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica zdravstvene nege

Program vsebuje teoretične, strokovne in praktične vsebine, ki jih kandidati potrebujejo za opravljanje poklica in za morebitno dodatno izobraževanje. Dijaki se naučijo strokovnega dela v zdravstvenem varstvu, zagotavljanja primernega fizičnega okolja, nege in prehrane različnim pacientov. Spoznajo se z diagnostičnimi in terapevtskimi procesi, učijo se opazovanja, merjenja in poročanja o zdravstvenem stanju. Program se zaključi s poklicno maturo. Po zaključenem šolanju se lahko zaposlijo v ambulantah, bolnišnicah, zdravstvenih domovih, socialnovarstvenih ustanovah, zdraviliščih ali pa opravljajo nego na domu. Šolanje lahko nadaljujejo na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi v nekatere študijske programe.

ZDRAVSTVENA NEGA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica zdravstvene nege

Vsebinsko je poklicno-tehniški program podoben štiriletnemu strokovnemu programu. Pogoj za vpis je predhodno zaključen triletni poklicni program za bolničarja – negovalca. Program se zaključi s poklicno maturo.

BOLNIČAR-NEGOVALEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka

Po končanem šolanju so kandidati usposobljeni za delo v splošnih in posebnih socialnovarstvenih ustanovah, izvajajo lahko transportna dela varovancev in nudijo pomoč na domu. Program se zaključi z zaključnim izpitom in omogoča nadaljevanje šolanja na poklicno-tehniških programih.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02 300 62 00 tajnistvo@szks.si
Računovodstvo 02 300 62 15 racunovodstvo@szks.si
Zbornica 02 300 62 22
TRR: SI56 0110 0603 0701 396

Vodstvo šole

Katja Rek

Ravnateljica

Mojca Cimerman Galun

Pomočnica ravnateljice

Tanja Domadenik

Tajništvo

Mojca Zorec, univ. dipl. psihologinja

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 10.00 - 11.00, torek: 8.00 - 10.00, sreda: 8.00 - 10.00, četrtek: 8.00 - 10.00, petek: 8.00 - 10.00

Karolina Petr, univ. dipl. psihologinja

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 11.00 - 12.00, torek: 11.00 - 12.00, sreda: 11.00 - 12.00, četrtek: 11.00 - 12.00, petek: 9.00 - 10.00

Petra Pernat, univ. dipl. pedagoginja

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 8.00 - 10.00, torek: 8.00 - 10.00, sreda: 8.00 - 10.00, četrtek: 9.30 - 11.30, petek: 8.00 - 10.00

vir: https://www.szks.si