TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

Tehnik laboratorijske biomedicine na podlagi strokovnega znanja opravlja preiskave in analize na osnovi katerih pripravi izvid za bolnike.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Tehnik laboratorijske biomedicine – cilji programa:

  • opravljanje zaščitnih ukrepov za varno delovno okolje;
  • velika mera zanesljivosti in natančnosti pri izvajanju laboratorijskih analiz;
  • odvzem vzorcev za citološki in histološki pregled;
  • opravljanje klasičnih kemijskih analiz v materialu nebiološkega izvora;
  • razumevanje osnove zakonodaje delovnega okolja in etike dela;
  • delo s podatki, gradivi in viri ter sodobno informacijsko tehnologijo;
  • uporaba strokovne terminologije, delo v skupini, komunikacijsko in pisno sporazumevanje s sodelavci, strankami in strokovnjaki.

Nadaljevanje študija po programu tehnik laboratorijske biomedicine:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Dodatno opravljen izpit iz splošne mature pa omogoča tudi vpis v ustrezen univerzitetni študijski program, ki to možnost dopušča.

Vpisni pogoji za program tehnik laboratorijske biomedicine:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu tehnik laboratorijske biomedicine:

Zaposlitev je možna na širšem področju laboratorijske medicine, medicinske biokemije, transfuzijske medicine, medicinske mikrobiologije ter v vseh sferah zdravstvenih dejavnosti, kjer se tehnik ukvarja z biološkim materialom človeškega izvora.

Sorodne smeri

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK  – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

Ustanove, ki izvajajo program