Srednja zdravstvena šola Ljubljana

O šoli

Srednja zdravstvena šola Ljubljana je šola z najdaljšo tradicijo izobraževanja s področja zdravstvene nege ter oskrbe pri nas. Osrednje poslanstvo šole je izobraževanje in vzgajanje zdravstvenih delavcev z ustreznim znanjem in sposobnostmi, ki jih potrebujejo za uspešno delo na področju zdravstva. Stremijo h kakovostnemu in sodobnemu posredovanju znanja. Glavne vrednote šole so strokovnost in inovativnost, poštenost in medsebojno spoštovanje, proaktivnost, pripadnost in strpnost do drugačnosti. Srednja zdravstvena šola Ljubljana izvaja tri izobraževalne programe: zdravstvena nega (SSI), zdravstvena nega (PTI) in bolničar-negovalec (SPI).

Število vseh profesorjev: 75

Spoštovani!

V veselje mi je, da vas lahko pozdravim v tem pestrem spletnem okolju. Srednja zdravstvena šola Ljubljana je letos praznovala 20-letnico, odkar smo se preselili v novozgrajeno stavbo na Poljanski 61, sicer pa ima zdravstveno šolstvo dolgo in bogato zgodovino, ki sega v 18. st. Tako kot ima velike zasluge za ustanovitev in razvoj zdravstvenega strokovnega šolstva Angela Boškin, rojena 1885, slovenska pionirka na področju zdravstvene nege, je bilo v zgodovini veliko plemenitih osebnosti, ki so si v ugodnih in neugodnih okoliščinah ter ob podpori različnih ustanov požrtvovalno prizadevale za kakovostno šolanje zdravstvenih delavcev. Kljub raznovrstnim poimenovanjem poklica in ustanov, v katerih so se šolali bodoči zdravstveni delavci, ostaja za vse čase nespremenjeno temeljno poslanstvo – biti ČLOVEK ZA DRUGE, sočuten, kultiviran in izobražen, – poimenovanje, ki ga še posebej bolni in pomoči potrebni zelo dobro razumejo.

Tudi danes se zavedamo tega pomembnega in nenadomestljivega poslanstva, ki ga opravljamo na Srednji zdravstveni šoli, ko izobražujemo in vzgajamo bodoče zdravstvene delavce, ki jih v času šolanja pripravljamo ne samo na poklic, ampak tudi na življenje. V sodelovanju z vsemi pristojnimi organi in v skladu z najnovejšimi spoznanji zdravstvene in pedagoške stroke nenehno posodabljamo izobraževalne programe, s katerimi želimo odgovarjati na potrebe časa. Obenem pa imamo jasno izdelan vzgojni načrt, ki se odraža v celotnem delovanju vseh zaposlenih: z inovativnimi in ustvarjalnimi pristopi v ozračju sodelovalne kulture spodbujamo celovit razvoja vsakega posameznika. Vsak mladostnik in vsak zaposleni s svojo izvirnostjo ustvarja pisano zgodbo Srednje zdravstvene šole Ljubljana. Upam, da boste nekaj tega utripa začutili na naših spletnih straneh in na njih našli, kar iščete, sicer pa vedno dobrodošli, da nas obiščete v živo.

Zahvaljujem se tudi vsem, ki dobrohotno spremljate naše delo. Vsem mladim pa želim uspešno ter ustvarjalno šolsko leto in veliko veselja ob ustvarjanju naše skupne zgodbe.

mag. Silva Kastelic, ravnateljica Srednje zdravstvene šole Ljubljana

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

ZDRAVSTVENA NEGA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica zdravstvene nege

Dijak se v času šolanja usposablja za zdravstveno nego pacientov, nauči se analiziranja zdravstvenega stanja pacienta, izvaja naloge po navodilih nadrejenih, nudi prvo pomoč, oskrbuje paciente in izvaja pomoč pri zagotavljanju ustreznih življenjskih pogojev. Program je sestavljen iz teoretičnih vsebin, praktičnega dela in odprtega kurikula. Po opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat zaposli v bolnišnici, zdravstvenem domu, socialnovarstvenih ustanovah, na področju rehabilitacije, nege na domu, zdravstvenega turizma in v drugih zdravstvenih dejavnostih. Zaključen program omogoča nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne programe.

ZDRAVSTVENA NEGA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica zdravstvene nege

V dvoletni poklicno-tehniški program se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Dijak se v času šolanja usposablja za zdravstveno nego pacientov, nauči se analiziranja zdravstvenega stanja pacienta, izvaja naloge po navodilih nadrejenih, nudi prvo pomoč, oskrbuje paciente in izvaja pomoč pri zagotavljanju ustreznih življenjskih pogojev. Program je sestavljen iz teoretičnih vsebin, praktičnega dela in odprtega kurikula. Po opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat zaposli v bolnišnici, zdravstvenem domu, socialnovarstvenih ustanovah, na področju rehabilitacije, nege na domu, zdravstvenega turizma in v drugih zdravstvenih dejavnostih. Zaključen program omogoča nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne programe.

BOLNIČAR-NEGOVALEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka

V času šolanja se dijak usposobi za delo z oskrbovanci, nauči se ustreznega vzdrževanja oskrbovančevega okolja – zna skrbeti za njegovo higieno, zmožen je nuditi pomoč pri oblačenju, gibanju, hranjenju, izločanju in odvajanju. Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposli v socialnovarstvenih zavodih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah. Nudi lahko tudi nego na domu. Uspešno zaključeno šolanje mu omogoča vpis na programe poklicno-tehniškega izobraževanja.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (01) 300 16 11 tajnistvo@szslj.si
Računovodstvo (01) 300 16 17 darja.marinko@szslj.si
Knjižnica (01) 300 16 19 knjiznica.szslj@guest.arnes.si
TRR: SI56 0110 0603 0699 650

Vodstvo šole

mag. Silva Kastelic

Ravnateljica

Uradne ure: po predhodnem dogovoru

Polona Bevec

Pomočnica ravnateljice

Uradne ure: po predhodnem dogovoru

Aleksandra Soršak

Pomočnica ravnateljice

Uradne ure: po predhodnem dogovoru

Darja Ciber

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 9.00 do 10.00 in od 12.00 do 13.00

Lara Jereb

Svetovalna služba - vpis, prepis, ponavljanje, izpis, svetovanje v zvezi s štipendijami, karierno svetovanje

Uradne ure: sreda: 8.00 – 9.00, ostalo po dogovoru

Barbara Jovanović

Svetovalna služba - koordinacija in svetovanje dijakov s PP in dijakov v postopku usmerjanja

Uradne ure: sreda: 8.00 – 9.00, ostalo po dogovoru

Maja Klančič

Svetovalna služba - mednarodni projekti Erasmus +, program socialnih veščin

Uradne ure: po urniku

Neža Sušnik

Svetovalna služba - svetovanje dijakom programa ZN, BN in PTI, osebni izobraževalni načrti

Uradne ure: sreda: 8.00 – 9.00, ostalo po dogovoru

vir: https://szslj.si