KEMIJSKI TEHNIK - SMER IZOBRAŽEVANJA

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

Kemijski tehnik upravlja in vodi naprave ter opravlja različne kemijske in kemijsko-fizikalne analize v laboratoriju.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa kemijski tehnik boš usposobljen/a za:

  • izvajanje postopka vzorčenja surovine, izdelka in embalaže;
  • izvajanje preizkusov s področja klasične kvantitativne in kvalitativne analizne kemije;
  • izvajanje preizkusov z instrumentalnimi tehnikami analizne kemije;
  • izvajanje kemijske sinteze v laboratorijskem merilu;
  • nadzor in izvedbo osnovnih mehanskih operacij;
  • nadzor in izvedbo osnovnih separacijskih procesov;
  • uporabljanje ustreznih kontrolnih in merilnih postopkov ter instrumentov;
  • izvedbo predpisov in zahtev za zagotovitev varnosti pri delu in varovanje okolja v industriji in kemijskem laboratoriju.

Nadaljevanje študija po programu kemijski tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program kemijski tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu kemijski tehnik:

Zaposlitev v kemijski ali sorodni industriji – različna področja (priprava proizvodnje, proizvodnja, analitika in razvoj ter raziskovalne, razvojne in druge ustanove).

Sorodne smeri

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK  – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

GEOTEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program