FOTOGRAFSKI TEHNIK - SMER IZOBRAŽEVANJA

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

Fotografski tehnik dela z različnimi fotografskimi materiali in opremo ter ustvarja različne vrste fotografij.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa fotografski tehnik boš usposobljen/a za:

  • ustvarjalnost pri oblikovanju in pripravi idej za fotografske naloge;
  • fotografijo klasične fotografske teme v ateljeju in na prostem;
  • fotografijo na področju tehnične in komercialne fotografije;
  • fotografijo na področju tehnične in znanstvene fotografije;
  • fotografijo na področju beleženja dogodka;
  • delo z digitalno in analogno fotografsko opremo;
  • snemanje z video in filmsko snemalno kamero;
  • uporabo programov za vektorsko grafiko in obdelavo digitalnih slikovnih gradiv;
  • delo v laboratorijih za barvno ter črno belo fotografijo;
  • samostojnost pri vodenju in delu v obrtni fotografski delavnici.

Nadaljevanje študija po programu fotografski tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program fotografski tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih. Za vpis v program je potrebno uspešno opraviti preizkus likovne nadarjenosti.

Delo in zaposlitev po končanem programu fotografski tehnik:

Zaposlitev je možna v obrti, velikih in malih podjetjih, v trgovinah z video in fotografsko dejavnostjo, inštitutih, reklamnih in fotografskih studijih, filmskih in televizijskih hišah, arhivih ipd.

Sorodne smeri

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program