Šolski center Novo mesto – Srednja zdravstvena in kemijska šola

O šoli

Šolski center Novo mesto je sestavljen iz različnih organizacijskih enot: Srednja strojna šola, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Srednja zdravstvena in kemijska šola, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, Višja Strokovna šola, Enota za izobraževanje odraslih in Medpodjetniški izobraževalni center (MIC). Osnovne prioritete Srednje zdravstvene in kemijske šole, ki deluje v sklopu centra, so kakovostno poučevanje in uporaba inovativnih metod poučevanja, timsko delo in medsebojno povezovanje ter povezovanje z okoljem, uporaba računalniške tehnologije, strokovno usposabljanje učiteljev, osredotočanje na zdrav način življenja, intenzivno in kakovostno pripravljanje na maturo ali zaključni izpit ter izvajanje praktičnega pouka pri delodajalcih. Šola je leta 2013 obeležila 50 let delovanja na področju zdravstvenega izobraževanja v Novem mestu. Učilnice šole so sodobno opremljene, dijaki svoje veščine in znanje izpopolnjujejo v kemijskih in farmacevtskih laboratorijih ter v modernem kozmetičnem salonu. Vizija Srednje zdravstvene in kemijske šole je ustvariti učečo se šolo, ki zagotavlja pogoje za učenje in poučevanje ter za poklicno in osebnostno rast dijakov ter strokovnih delavcev. Šola izvaja naslednje srednješolske programe: farmacevtski tehnik, kemijski tehnik, kozmetični tehnik, zdravstvena nega in bolničar – negovalec.

Število vseh dijakov: 1025

Število vseh profesorjev: 78

Spoštovani!

Srednja zdravstvena in kemijska šola s farmacevtsko in kozmetično usmeritvijo šteje 1070 dijakov, razporejenih v 42 oddelkov. Za seboj ima že več kot polstoletno zgodovino. Njeni začetki segajo v leto 1963, ko je v Novem mestu začela delovati zdravstvena šola. Zdravstveni usmeritvi sta se leta 1984 pridružili dislocirani enoti kemijske in (do leta 1989) farmacevtske usmeritve. Kemijska usmeritev se je leta 1994 združila z zdravstveno šolo. V šolskem letu 1998/99 se je uvedel triletni strokovni program za poklic bolničar-negovalec, leta 2001/02 pa še program zdravstvena nega – pti. Leta 2007 pridobimo program farmacevtski in leta 2008 kozmetični tehnik.

Tako dolga tradicija govori o zavedanju mnogih generacij pred nami, da je za napredek domačega kraja pomembna kvalitetna šola za mlado generacijo. Izobraževalni programi so privlačni zlasti za žensko populacijo, vendar v omenjene programe vsako leto vstopa tudi vse več fantov. Poklici za katere izobražujemo so atraktivni in na trgu dela zelo iskani, hkrati pa tudi zelo visoko na lestvici poklicev prihodnosti. Šolski okoliš ne obsega le domačega kraja, temveč se razprostira nad celotno Dolenjsko, Belo krajino in Posavje.

S ponosom se oziramo na minule dosežke in dolgo prehojeno pot, vendar dobro delo v preteklosti obenem pomeni obvezo za prihodnost, česar se na naši šoli še kako dobro zavedamo.

Današnja šola največ pozornosti in naporov namenja ohranjanju tradicije ugledne in kvalitetne srednje šole ter se prilagaja sodobnim pogojem dela in razvoja. Ti dajejo poudarek trajnemu znanju, modernim oblikam učenja in poučevanja ter usposobljenosti mladih za vseživljenjsko učenje. Trudimo se za kakovosten pouk. Poleg pouka za dijake organiziramo ekskurzije, športne dneve, interesne dejavnosti, projektne dneve, omogočamo jim sodelovanje na tekmovanjih iz znanja, športa in umetnosti, pri raziskovalnih nalogah, organiziramo proslave, obeležujemo pomembne dneve in dogodke, pripravljamo razstave in še bi lahko naštevali. Staršem omogočamo sodelovanje preko govorilnih ur in roditeljskih sestankov ter uporabe uslug eAsistenta, saj dnevnik in redovalnico vodimo v elektronski obliki.

Vso skrb in pozornost namenjamo mladim ljudem, za katere želimo, da so gibalo razvoja in delovanja naše šole in širšega okolja. Ker menimo, da se v vsakem mladem skriva potencial, celoten izobraževalni proces usmerjamo v individualizacijo tako kurikuluma kot dodatne ponudbe in obšolskih dejavnosti. Svojo odličnost gradimo na medsebojnem spoštovanju, prijaznem in sodelovalnem odnosu med dijaki in učitelji. Smo urejena in resna šola, kjer vladajo dobri pogoji dela in prijazen ter spoštvljiv odnos med vsemi deležniki izobraževanja. Pri nas vsak dijak šteje. Zato se moto naših dijakov glasi: “To ni samo šola. To je MOJA šola.”

Damjana Papež, prof. in ravnateljica ŠC Novo mesto - Srednja zdravstvena in kemijska šola

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

FARMACEVTSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica

Farmacevtski tehnik nabavlja, pripravlja in prodaja farmacevtske izdelke, analizira surovine, sodeluje pri razvoju farmacevtskih izdelkov in kontrolira njihovo kakovost. Izvaja tudi operativno in tehnološko pripravo proizvodnje. Zaposli se lahko v lekarnah, specializiranih prodajalnah, v farmacevtski in kozmetični industriji, v različnih laboratorijih ali veledrogerijah. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

KEMIJSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: kemijski tehnik/kemijska tehnica

Kemijski tehnik se lahko zaposli v različnih proizvodnih obratih in laboratorijih kemične industrije, kjer opravlja tehnična, tehnološka, kemijska, analitična in organizacijska dela, sodeluje pri pripravi predkalkulacij, pri določanju norm itd. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

KOZMETIČNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: kozmetični tehnik/kozmetična tehnica

Kozmetični tehnik se lahko zaposli v kozmetičnih salonih, wellnessih, kozmetični industriji, dela lahko kot masker ali svetovalec in demonstrator ali pa se zaposli v dermatoloških ambulantah ali ambulantah plastične kirurgije, kjer nudi nasvete za zdravo in lepo kožo, nasvete za negovanje kože, izvaja masažo in uporablja kozmetične aparature. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ZDRAVSTVENA NEGA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica zdravstvene nege

Tehnik zdravstvene nege se lahko zaposli v bolnišnicah in klinah, zdravstvenih domovih, ambulantah, različnih zavodih in domovih ter zdraviliščih, kjer izvaja postopke zdravstvene nege, skrbi za bolne ali zdrave ljudi različnih starostnih skupin in pri tem sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ZDRAVSTVENA NEGA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica zdravstvene nege

Pogoj za vpis je dokončano srednje poklicno izobraževanje z relevantne smeri. Program je namenjen nadgrajevanju predhodnega znanja. Tehnik zdravstvene nege se lahko zaposli v bolnišnicah in klinikah, zdravstvenih domovih, ambulantah, različnih zavodih ter zdraviliščih, kjer izvaja postopke zdravstvene nege, skrbi za bolne ali zdrave ljudi različnih starostnih skupin in pri tem sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

BOLNIČAR - NEGOVALEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: bolničar - negovalec/bolničarka/negovalka

Bolničar – negovalec lahko dela v zasebnih in javnih socialnih zavodih, varstvenih zavodih, bolnišnicah ali pa izvaja oskrbo na domu. Usposobljen je za nudenje osnovne nege in pomoči, za nudenje prve pomoči, za opravljanje gospodinjskih opravil itd. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški stopnji.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Centrala 07 393 2 100 szks@sc-nm.si
Tajništvo 07 3932 172
Zbornica 07 39 32 174
TRR: SI56 0110 0603 0703 433

Vodstvo šole

Matej Forjan

Direktor Šolskega centra Novo mesto

Damjana Papež

Ravnateljica ŠC Novo mesto - Srednja zdravstvena in kemijska šola

Katja Hrovat

Pomočnica ravnateljice

Mateja Kržičnik

Pomočnica ravnateljice

Petra Žibert

Pomočnica ravnateljice

Jelka Frančič

Tajništvo

Jožica Hrovat

Svetovalna služba

Polona Kramar

Svetovalna služba

Lara Levstek

Svetovalna služba
vir: https://www.sc-nm.si/szks/