HORTIKULTURNI TEHNIK - SSI- SMER IZOBRAŽEVANJA

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

Hortikulturni tehnik je program, ki dijake pripravi na delo v vrtnariji, cvetličarni, drevesnicah, birojih, botaničnih vrtovih in arboretumih.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis programa hortikulturni tehnik:

Hortikulturni tehnik je srednješolski izobraževalni program, ki dijaka usposobi za kasnejše delo v vrtnarski dejavnosti oziroma hortikulturi. Program je primeren za vse, ki jih zanima hortikultura in bi si o tem radi pridobili širše znanje.

V času trajanja izobraževanja na programu hortikulturni tehnik boš pridobil/a znanje s področja:

 • načrtovanja poslovne vrtnarske dejavnosti znotraj proizvodnje;
 • načel trajnostnega razvoja;
 • izdelave poslovnega načrta za področje hortikulture;
 • izdelave različnih kalkulacij;
 • pridelave vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnin;
 • razmnoževanja in oskrbe različnih rastlin;
 • pravilnega ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki;
 • trženja hortikulturnih izdelkov in storitev;
 • ohranjanja kulturne dediščine in okolja;
 • komunikacijskih sposobnosti znotraj poklica;
 • sodobne komunikacijske tehnologije, ki jo potrebuješ za dobro opravljanje svojega poklica;
 • okrasnih zelnatih rastlin, drevnin na prostem in v temu namenjenem prostoru (znanje o njihovi oskrbi, varstvu in pridelavi);
 • skiciranja, oblikovanja ideje in postavitvi hortikulturnih elementov v prostor;
 • promocije dejavnosti;
 • bolezenskih znamenj in poškodb na rastlinah;
 • priprave terena za hortikulturne elemente, postavitve grajenih prvin in zasadov;
 • logistike.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu hortikulturni tehnik:

Po končanem programu ima dijak opravljeno poklicno maturo. Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko vpiše v programe višjega in visokošolskega izobraževanja. Prav tako ima možnost dodatnega opravljanja izpita iz predmeta splošne mature, kar mu omogoči vpis na univerzitetne študijske programe.

Vpisni pogoji za program hortikulturni tehnik:

Vpis v program je možen z uspešno končano osnovno šolo ali nižjo poklicno izobrazbo.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu hortikulturni tehnik:

Hortikulturni tehnik lahko opravlja delo vrtnarija, zaposlenega v vrtnih centrih, cvetličarja, zaposlenega v birojih za krajinsko vrtnarstvo, drevesnicah, botaničnih vrtovih in arboretumih, prav tako se lahko zaposli v trgovinah z vrtnarsko in kmetijsko opremo.

Sorodne smeri

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

Ustanove, ki izvajajo program