PLOVBNI TEHNIK - SSI - smer izobraževanja

PLOVBNI TEHNIK – SSI

Plovbni tehnik je osnova za opravljanje službe kapitana ladje in častnika krova. Gre za pripravo bodočih pomorščakov za delo na morju.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa plovbni tehnik boš usposobljen/a za:

  • delo na različnih ladjah po vsem svetu (tovorne kontejnerske ladje, potniške ladje, tankerji, jahte, vlačilci ali raziskovalne ladje);
  • varno vodenje, upravljanje in odgovorno ravnanje z ladjo in potniki;
  • vzdrževanje ladje in ustreznih dokumentov;
  • pripravo na delo v zvezi s potniki, tovorom in opremo.

Nadaljevanje študija po programu plovbni tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; poleg dodatno opravljenega izpita iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program plovbni tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu plovbni tehnik:

Po uspešno zaključenem programu je možna zaposlitev na različnih ladjah, kot so kontejnerske ladje, potniške ladje, jahte, vlačilci ipd.

Sorodne smeri

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK  – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

Ustanove, ki izvajajo program