TEHNIK OPTIK - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

TEHNIK OPTIK – SSI

Tehnik optik stranki svetuje pri izbiri, uporabi in negi očesnih pripomočkov. Pripomočke izdeluje, jih popravlja, servisira in prodaja.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa tehnik optik boš usposobljen/a za:

  • pravilno rabo orodja, naprav in strojev v optični delavnici;
  • razumevanje predpisov optičnih pripomočkov in vodenje dokumentacij;
  • komunikacijo s strankami, sodelavci in ekipno sodelovanje;
  • svetovanje strankam s strokovnim znanjem pri odločanju glede optičnih pripomočkov;
  • samostojnost pri izdelovanju kakovostnih optičnih pripomočkov s primerno tehnologijo in materiali;
  • izvedbo kontrole kakovosti izdelanih optičnih pripomočkov;
  • popravila in vzdrževanje optičnih pripomočkov;
  • nudenje nasvetov o različnih vrstah zaščitnih sredstev za zaščito vida;
  • svetovanje o pravilnem nošenju in pravilni uporabi kontaktnih leč in tekočine za higieno in vzdrževanje kontaktnih leč.

Nadaljevanje študija po programu tehnik optik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program tehnik optik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu tehnik optik:

Tehnik optik se lahko zaposli v optičnih delavnicah kot izdelovalec, popravljalec in vzdrževalec optičnih pripomočkov, kot svetovalec, kjer strankam pomaga pri izbiranju in vzdrževanju optičnih pripomočkov in sredstev za zaščito vida, v industriji, kjer se ukvarjajo z optičnimi stekli in okvirji, v podjetjih, kjer se ukvarjajo s prodajo optičnih pripomočkov, sredstev za zaščito vida ali optičnih instrumentov.

Sorodne smeri

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program