TEHNIK OBLIKOVANJA - SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

Tehnik oblikovanja načrtuje, pripravi in nadzoruje proces nastajanja in izdelave izdelkov. Ukvarja se z razvojem novih tehnoloških postopkov.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa tehnik oblikovanja boš usposobljen/a za:

  • reševanje procesov dela od začetne ideje do realizacije in uporabe tehnološkega postopka;
  • razvoj novih tehnoloških postopkov;
  • pripravo, načrtovanje, izvedbo in kontrolo lastnega dela in dela drugih pri nastajanju izdelka;
  • poznavanje strokovne terminologije pri komunikaciji s strokovnjaki, sodelavci in naročniki;
  • samostojnost, metodičnost, sistematičnost na delovnem mestu;
  • razvoj organizacijske kulture na delovnem mestu;
  • krepitev in varovanje lastnega zdravja in zdravja drugih in pripravo varnega delovnega okolja.

Nadaljevanje študija po programu tehnik oblikovanja:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program tehnik oblikovanja:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih. Pogoj za vpis v program je uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti.

Delo in zaposlitev po končanem programu tehnik oblikovanja:

Možnost zaposlitve v državni ali zasebni ustanovi za oblikovanje, v razvojno-načrtovalskih podjetjih in inštitutih, v kulturni dejavnosti in turizmu, na področju različnih obrti, možna je tudi samozaposlitev v lastnem ateljeju za oblikovanje ali delo v sklopu oblikovalskega tima v podjetju.

Sorodne smeri

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program