GRAFIČNI TEHNIK - PTI - SMER IZOBRAŽEVANJA

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

Program grafični tehnik dijake izobrazbi na področju tiska in grafične obdelave. Omogoča zaposlitev v tiskarni ali knjigoveznici.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis programa grafični tehnik:

Izobraževalni program je namenjen vsem mladim, ki se želijo podrobneje izobraziti na področju tiska in grafične obdelave.

V času trajanja izobraževanja na programu grafični tehnik boš pridobil/a znanje s področja:

  • uporabe različnih materialov, namenjenih tiskanju;
  • standardiziranega vodenja in zagotavljanja kakovosti;
  • poznavanja merilnih postopkov;
  • poznavanja kontrolnih postopkov;
  • komunikacijskih sposobnosti znotraj poklica.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu grafični tehnik:

Po končanem programu ima dijak opravljeno poklicno maturo. Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko vpiše v programe višjega in visokošolskega izobraževanja. Prav tako ima možnost dodatnega opravljanja izpita iz predmeta splošne mature, kar mu omogoči vpis na univerzitetne študijske programe, ki to omogočajo.

Vpisni pogoji za program grafični tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu grafični tehnik:

Grafični tehnik lahko opravlja delo tiskarja, zaposlenega v založništvu, knjigoveznicah, kartonažnih podjetjih in v drugih podjetjih s področja grafične dejavnosti.

Sorodne smeri

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

Ustanove, ki izvajajo program