EKONOMSKI TEHNIK - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

Ekonomski tehnik lahko s končano izobrazbo pridobi zaposlitev kot poslovodja, se zaposli v računovodstvu ali pa odpre lastno podjetje.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa ekonomski tehnik boš usposobljen/a za:

  • ovrednotenje posledic različnih ekonomskih odločitev za gospodarski, družbeni razvoj in razvoj narave;
  • načrtovanje različnih projektov z ustrezno IKT;
  • načrt, organizacijo in vodenje delovnega postopka v določenem podjetju;
  • izračun osnovnih kazalcev, ki merijo uspešnost poslovanja podjetij in osnovnega statističnega kazalca ter razumevanje uporabe teh kazalcev pri analizi gospodarskih pojavov;
  • ravnanje, ki je skladno s pravili pravnega sistema moderne države;
  • razvoj delovne odgovornosti v postopku ustanovitve gospodarske družbe;
  • izvedbo trženjskih aktivnosti;
  • uporabo sodobne IKT, delo z gradivi, podatki in viri, za izpolnitev dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc.

Nadaljevanje študija po programu ekonomski tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; poleg dodatno opravljenega izpita iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program ekonomski tehnik:

V program ekonomski tehnik je mogoč vpis z uspešno končano osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo poklicno izobrazbo ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu ekonomski tehnik:

Zaposlitev je možna v banki, javni upravi, borznoposredniških hišah, zavarovalnicah, komercialni službi, kadrovski službi, skladišču, računovodstvu in službi tržnega komuniciranja.

Sorodne smeri

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK  – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program