Gimnazija Ormož

O šoli

Gimnazija Ormož je bila ustanovljena leta 1998. Vse od svojih začetkov gimnazija igra pomembno družbeno vlogo pri razvoju ormoškega območja. Šola stremi h kvalitetnemu izobraževalnemu procesu. Dijake vzgaja v duhu vseživljenjskega učenja in jih spodbuja k prevzemanju odgovornosti do lastnega razvoja. Osrednje odlike šole so sodobni in strokovni učni prijemi, spodbujanje nadarjenih in šibkejših dijakov, individualna obravnava vsakega posameznika, ekološka osveščenost ter medsebojno sodelovanje. Gimnazija Ormož izvaja program splošne gimnazije. Na gimnaziji potekata tudi programa srednjega strokovnega izobraževanja predšolska vzgoja ter zdravstvena nega.

Število maturantov na leto: 36

Število vseh dijakov: 171

Število vseh profesorjev: 27

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program dijake pripravi na opravljanje mature in na nadaljevanje šolanja na univerzitetni ravni. V času šolanja poleg tega razvijajo tudi osebnostne lastnosti, spretnosti in druga znanja, ki jim bodo koristila na poklicni in življenjski poti. Predmetnik je sestavljen iz obveznih in izbirnih vsebin.

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Program dijakom omogoča pridobitev praktičnega in teoretičnega znanja, ki ga potrebujejo za delo na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcu in drugih delovnih mestih, kjer delajo s predšolskimi otroki. V času šolanja pridobijo znanja o razvoju in vzgoji otrok, učijo se temeljnih higienskih zakonitosti, pridobijo ustrezne komunikacijske veščine in metode opazovanja. Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Po opravljeni poklicni maturi se lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo šolanje na višjih ali visokošolskih programih.

ZDRAVSTVENA NEGA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica zdravstvene nege

Štiriletni srednješolski program zdravstvena nega dijakom preda znanja s področja zdravstvene nege, nujne medicinske pomoči, oskrbe, skrbi za zdravje itd. Dijaki v času šolanja razvijajo osebnostne lastnosti, ki jih potrebujejo pri delu v zdravstvenih ustanovah (empatija, odgovornost, komunikacija, sodelovanje, spoštovanje). Ob koncu šolanja dijaki opravljajo poklicno maturo. Po končanem izobraževanju se lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo šolanje na visoko strokovni, višješolski ali univerzitetni ravni.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02 / 62 16 800 ali 031 / 720 113 gimnazija.ormoz@guest.arnes.si
Ravnateljica 02 / 62 16 801
Svetovalna služba 02 / 62 16 802
Računovodstvo 02 / 62 16 804 ali 040 / 871 696
Knjižnica 02/ 62 16 808
TRR: SI56 0110 0603 0695 576

Vodstvo šole

Klavdija Zorjan Škorjanec

Ravnateljica

Uradne ure: po dogovoru

Marjetka Marinšek

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 11. do 13. ure ali po dogovoru

Sonja Janžekovič

Tajništvo in računovodstvo

Uradne ure: vsak dan od 11. do 13. ure ali po dogovoru

Polona Kosec Krajnc

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan od 8. do 10. ure

vir: https://www.gimnazija-ormoz.si