TEHNIK VAROVANJA - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

TEHNIK VAROVANJA – SSI

Tehnik varovanja izvaja naloge, ki vključujejo varovanje objektov, premoženj, prodajnih mest, izvajanje intervencij in telesno straženje oseb.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Tehnik varovanja – cilji programa:

 • varovanje oseb, premoženja in objektov, sposobnost ocene varnostne situacije (izračun ocene ogroženosti);
 • izvedba varnostne storitve na podlagi ustrezne dokumentacije;
 • sposobnost odprave varnostnih pomanjkljivosti in reševanje problemov;
 • varovanje dokumentacije, podatkov, proizvodnih tehnologij, računalniških centrov z uporabo sodobnih oblik in metod tehničnega varovanja;
 • opravljanje varnostno receptorskih del v različnih institucijah (domovi za starejše občane, šole, vrtci, bolnišnice);
 • sposobnost ukrepanja v primerih naravnih nesreč ali drugih nesreč;
 • izvajanje varovanja z uporabo opreme, alarmnih, protipožarnih in drugih varnostnih naprav ter pripomočkov za tehnično varovanje;
 • sposobnost načrtovanja sistemov tehničnega varovanja območij posebnega varnostnega pomena (sodišča, letališča, nepremičnine, objekti, trgovine, premični objekti);
 • uporaba samoobrambnih veščin, opravljanje lažjih postopkov z uporabo pooblastil;
 • komunikacija s strankami, sodelavci in ekipno sodelovanje in reševanje problemov;
 • spoštljiv odnos do sodelavcev, partnerjev in strank, še posebno do ranljivejših skupin;
 • opravljanje varovanja z uporabo računalniških programov ter sodobno tehnologijo;
 • uporaba ukrepov za zmanjševanje ogroženosti nacionalno varnostnega sistema Republike Slovenije;
 • razumevanje podjetniškega procesa, poslovnega načrta, finančnega poslovanja, sposobnost obvladovanja stroškov in kalkulacij;
 • razumna uporaba sredstev in pripomočkov za varno delo ter razporejanje kadrovskih virov.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu tehnik varovanja:

Po končanem programu ima dijak oziroma dijakinja opravljeno poklicno maturo. Z uspešno opravljeno poklicno maturo se lahko vpiše v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Prav tako ima možnost opravljanja dodatnega izpita iz splošne mature, kar omogoča vpis na univerzitetne študijske programe.

Vpisni pogoji za program tehnik varovanja:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu tehnik varovanja:

Zaposlitev je možna v različnih ustanovah – v domovih za starejše občane, sodiščih, gledališčih, šolah, vrtcih ali v podjetjih, ki delujejo na področju zasebnega varovanja.

Sorodne smeri

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program