GEOTEHNIK - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

GEODETSKI TEHNIK – SSI

Geodetski tehnik pozna dejstva s področja geodezije, organizira in izvaja postopke geodetskih del s pripravo in izvedbo terenskih meritev.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa geodetski tehnik boš usposobljen/a za:

  • uporabo in poznavanje strokovne terminologije;
  • uporabo najsodobnejše IKT za vrednotenje, iskanje, obdelovanje in uporabljanje prostorskih informacij;
  • izvedbo temeljnega geodetskega merskega postopka, predstavitve merskih podatkov in računalniško obdelavo;
  • sodelovanje pri delu z geodetskimi prostorskimi evidencami, vzdrževanje evidenc in izdajanje podatkov strankam;
  • vodenje delovne in poslovne dokumentacije s področij geodezije.

Nadaljevanje študija po programu geodetski tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program geodetski tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu geodetski tehnik:

Zaposlitev je možna v občinski ali v državni upravi na oddelkih za urejanje prostora, na sodiščih v zemljiški knjigi, na geodetskih zavodih ali v podjetjih, ki se ukvarjajo z geodetskimi storitvami in v gradbenih podjetjih, ki opravljajo projektiranje in izvedbo gradbenih del.

Sorodne smeri

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program