OKOLJEVARSTVENI TEHNIK - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

Okoljevarstveni tehnik se ukvarja s preučevanjem okolja in človeškim vplivom nanj. Dobro znajo upravljati z okoljevarstveno zakonodajo.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Opis programa okoljevarstveni tehnik:

Okoljevarstveni tehnik je izobraževalni program, ki posameznikom ponudi znanje s področja delovanja okolja in s človekovega vpliva nanj. Program posebno pozornost namenja povezovanju strokovnega, splošnega in praktičnega znanja. Dijaki/nje pa se v času izobraževanja s pomočjo ekskurzij, terenskega dela in dela v laboratorij spoznajo tudi s konkretnimi okoljskimi vsebinami.

 

V času trajanja izobraževanja na programu okoljevarstveni tehnik boš pridobil/a znanje s področja:

 • tehniške in tehnološke dokumentacije, ki jo potrebuješ za opravljanje dela;
 • upravljanja s sodobno komunikacijsko tehnologijo, ki je v pomoč pri iskanju, hranjenju in obdelavi informacij;
 • okoljevarstvenih dovoljenj;
 • izvajanja analiz vzorcev vode, zemlje in drugih materialov;
 • timskega dela oziroma dela znotraj skupine;
 • komuniciranja znotraj svojega poklica.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu okoljevarstveni tehnik:

Po končanem štiriletnem izobraževalnem programu se lahko dijak oziroma dijakinja, ki je uspešno zaključil maturo, vpiše v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Prav tako lahko dijak/inja opravi izpit iz predmeta splošne mature, kar mu omogoča vpis na univerzitetne študijske programe, ki to dopuščajo.

Vpisni pogoji za program okoljevarstveni tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu:

Po programu se lahko zaposliš v:

 • industrijskih, komunalnih, vodnogospodarskih podjetjih;
 • v podjetjih, ki se ukvarjajo z zbiranjem, sortiranjem in predelavo odpadkov;
 • rudarstvu in energetsko distribucijskih podjetjih;
 • lokalnih upravnih enotah;
 • podjetjih, ki upravljajo s čistilnimi napravami;
 • podjetjih, ki opravljajo dimnikarske storitve;
 • podjetjih za urejanje okolja;
 • gozdarskih in kmetijskih zadrugah.

Sorodne smeri

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

GRAFIČNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

TEHNIK OPTIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program