Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna

O šoli

Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna se zavzema za prenos tehniških znanj in veščin. Njihov moto je: “Pridi po znanje in uresniči svoje sanje.” Izobraževalne aktivnosti šole zajemajo področja gozdarstva, lesarstva in zdravstva. V sklopu šole deluje tudi dijaški dom. Šola spodbuja prilagodljivost, mobilnost, samostojnost, inovativnost in odgovoren odnos do dela. Svoje dijake usmerjajo v vseživljenjsko učenje in povezujejo vse sisteme formalnega in neformalnega izobraževanja. Prispevajo k ohranjanju in razvoju slovenskega podeželja in mestnih okolij, hkrati pa se posvečajo tudi trajnostnemu razvoju. Dijaki Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna dosegajo visoke rezultate na evropskih prvenstvih – leta 2002 je bila tako šola izbrana za najboljšo evropsko gozdarsko šolo po kriteriju uvrstitev na prvenstvih v dijaških gozdarskih veščinah. Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna izvaja naslednje izobraževalne programe: gozdar, mizar, gozdarski tehnik, bolničar – negovalec in zdravstvena nega.

Število vseh profesorjev: 47

PRIDITE K NAM PO ZNANJE
IN URESNIČITE SVOJE SANJE

je moto Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna. Prenos kvalitetnega znanja je poslanstvo zaposlenih v SGLZŠ Postojna, je zaveza življenja in delovanja v šoli, ki je s svojimi (merljivimi) rezultati prepoznavna tako v regiji in Sloveniji kot tudi v Evropi.

SGLZŠ ponudi znanje, zgled in pot do cilja: zadovoljstvo v življenju. Ko se znanju pridruži vedenje, ki z leti vedno bolj črpa iz vrelca modrosti, spoznaš, da je življenje popolno, ko zmoreš sprejeti njegove svetlobe in sence, jih predihati in razumeti v številnih različicah … in ostati miren.

SGLZŠ z znanjem uresničuje sanje.

Miha Uhelj, ravnatelj Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GOZDAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gozdar/gozdarka

V času šolanja kandidat pridobi potrebno znanje za negovalna dela v gozdu, za sajenje gozdnega drevja, spozna postopke pri sečnji dreves in spravilu lesa, usvoji znanja s področja gospodarske proizvodnje, spozna načela ekologije ter morfologije. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Gozdar se lahko zaposli v gozdarskih podjetjih, drevesnicah ali na kmetijah ali pa nadaljuje šolanje na programih poklicno-tehniškega izobraževanja.

GOZDARSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gozdarski tehnik/gozdarska tehnica

Dijaki se v času šolanja spoznajo z gozdarskimi delovnimi procesi, ki potekajo pri sečnji in spravilu lesa. Poleg tega pridobijo tudi znanja s področij ekologije, morfologije, gozdarske proizvodnje in trženja gozdno lesnih sortimentov. Gozdarski tehnik se lahko zaposli v gozdarskih podjetjih, drevesnicah, na kmetijah, naravnih parkih in v podjetjih, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo. Uspešno zaključena poklicna matura kandidatu omogoča vpis na višje ali visokošolske študijske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa lahko nadaljuje šolanje tudi na univerzitetni ravni.

MIZAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mizar/mizarka

V času šolanja se dijaki usposabljajo za kakovostno izdelavo, sestavljanje in vgrajevanje mizarskih izdelkov ter za varno delo na lesnoobdelovalnih strojih. Srednje poklicno izobraževanje za mizarja se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko kandidati zaposilijo v gospodarskih družbah, ki delujejo na področju predelave lesa. Delajo lahko tudi pri samostojnih lesarskih podjetnikih, v trgovinah s pohištvom ali materialom za izdelavo pohištva, mizarsko dejavnost pa lahko opravljajo tudi samostojno. Šolanje lahko nadaljujejo na poklicno-tehniški ravni.

BOLNIČAR-NEGOVALEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka

Triletno srednje poklicno izobraževanje dijaka usposobi za delo z oskrbovanci, nauči se ustreznega vzdrževanja oskrbovančevega okolja – zna skrbeti za njegovo higieno, zmožen je nuditi pomoč pri oblačenju, gibanju, hranjenju, izločanju in odvajanju. Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposli v socialnovarstvenih zavodih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah. Nudi lahko tudi nego na domu. Uspešno zaključeno šolanje mu omogoča vpis na programe poklicno-tehniškega izobraževanja.

ZDRAVSTVENA NEGA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica zdravstvene nege

Dijak se v času šolanja usposablja za zdravstveno nego pacientov, nauči se analiziranja zdravstvenega stanja pacienta, izvaja naloge po navodilih nadrejenih, nudi prvo pomoč, oskrbuje paciente in izvaja pomoč pri zagotavljanju ustreznih življenjskih pogojev. Program je sestavljen iz teoretičnih vsebin, praktičnega dela in odprtega kurikula. Po opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat zaposli v bolnišnici, zdravstvenem domu, socialnovarstvenih ustanovah, na področju rehabilitacije, nege na domu, zdravstvenega turizma in v drugih zdravstvenih dejavnostih. Zaključen program omogoča nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne programe.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo +386 (0)5 850 10 24
Zbornica +386 (0)5 850 10 34
Knjižnica +386 (0)5 850 10 26
Računovodstvo +386 (0)5 850 10 21
Info e-mail sgls.postojna@guest.arnes.si
TRR: SI5601100-6030704015

Vodstvo šole

Miha Uhelj

Ravnatelj

Ksenija Korče

Pomočnica ravnatelja

Petra Prelc

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 8.00-11.30, 12.30-14.00, torek: 8.00-11.30, 12.30-14.00, sreda: 8.00-11.30, 12.30-14.00, četrtek: 8.00-11.30, 12.30-14.00, petek: 8.00-11.30, 12.30-13.00

vir: https://sgls.si