Srednja šola Izola

O šoli

Srednja šola Izola je bila ustanovljena, ko sta se združili Srednja gostinska in turistična šola Izola ter Srednja zdravstvena šola Izola. Šola izvaja izobraževalne programe različnih stopenj na področjih gostinstva, turizma, predšolske vzgoje, zdravstva in kozmetike. Srednja šola Izola deluje na dveh lokacijah (Izola Center – Prekomorskih brigad 7 ter Izola – Polje 41). V sklopu šole deluje tudi dijaški dom SŠ Izola. Zavzemajo se za izobraževanje in vzgojo odgovornih in samozavestnih posameznikov, ki imajo ustrezno strokovno znanje in bodo svoj poklic opravljali sočutno ter kakovostno. Šola je vključena v različne mednarodne in državne projekte, ponuja bogat nabor obšolskih dejavnosti, pri izvajanju šolskega procesa pa je tesno povezana z lokalnim okoljem. Srednja šola Izola izvaja naslednje izobraževalne programe: gastronomske in hotelske storitve, gastronomija, gastronomija in turizem, kozmetični tehnik, predšolska vzgoja, zdravstvena nega.

Število vseh dijakov: 683

Število vseh profesorjev: 72

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica

Dijaki se lahko ob vpisu usmerijo v gastronomijo ali v turizem. Na gastronomski usmeritvi je poudarek na pridobivanju kompetenc s področja kuharstva in strežbe. Kandidat se lahko po uspešno zaključeni poklicni maturi zaposli v nastanitvenih ali v prehrambenih obratih. Na turistični usmeritvi pa je poudarek na učenju tujih jezikov in na delu v turizmu. Kandidat se lahko zaposli v turističnih poslovalnicah, informacijskih centrih, na recepcijah hotelov, lahko organizira dogodke in posreduje relevantne informacije. Po zaključenem šolanju lahko kandidat nadaljuje izobraževanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše v nekatere univerzitetne programe.

KOZMETIČNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: kozmetični tehnik/kozmetična tehnica

Kozmetični tehniki so po končanem šolanju zmožni sistematičnega in strokovnega dela, ki temelji na teoretičnem in praktičnem znanju s področja kozmetične stroke. V času šolanja spoznajo različne tehnike negovanja kože, postopke ličenja, kozmetične masaže telesa, manikure in pedikure. Po končani poklicni maturi se lahko zaposlijo v kozmetičnih, masažnih in drugih salonih, v wellnessu, drogerijah itd. Zaključeno šolanje pa jim omogoča tudi nadaljnji vpis na višje ali visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi vpis na univerzo.

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Predšolska vzgoja je program srednjega strokovnega izobraževanja. Po zaključenem šolanju se lahko kandidati zaposlijo kot vzgojitelji predšolskih otrok ali pa nadaljujejo šolanje. Program je sestavljen iz splošnih in strokovnih predmetov, praktičnega dela v vrtcu in iz interesnih dejavnosti.

ZDRAVSTVENA NEGA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica zdravstvene nege

Program vsebuje teoretične, strokovne in praktične vsebine, ki jih kandidati potrebujejo za opravljanje poklica in za morebitno dodatno izobraževanje. Dijaki se naučijo strokovnega dela v zdravstvenem varstvu, zagotavljanja primernega fizičnega okolja, nege in prehrane različnih pacientov. Spoznajo se z diagnostičnimi in terapevtskimi procesi, učijo se opazovanja, merjenja in poročanja o zdravstvenem stanju. Program se zaključi s poklicno maturo. Po zaključenem šolanju se lahko zaposlijo v ambulantah, bolnišnicah, zdravstvenih domovih, socialnovarstvenih ustanovah, zdraviliščih ali pa opravljajo nego na domu. Šolanje lahko nadaljujejo na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi v nekatere študijske programe.

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gastronom-hotelir/gastronomka-hotelirka

Program se zaključi z zaključnim izpitom. Ob vpisu se kandidat odloči za strokovne module s področja kuharstva ali natakarstva. Po uspešno zaključenem programu se lahko gastronom – hotelir zaposli v gostinskih in turističnih podjetjih ter v različnih nastanitvenih in prehrambenih obratih. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

GASTRONOMIJA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: gastronomski tehnik/gastronomska tehnica

Poklicno-tehniško izobraževanje za gastronomskega tehnika se zaključi s poklicno maturo. V program se lahko vpišejo kandidati, ki so končali program srednjega poklicnega izobraževanja in imajo pridobljen naziv za gastronoma – hotelirja, kuharja, natakarja, oskrbnika, peka, slaščičarja itd. Po zaključenem programu se lahko kandidat zaposli na področju gostinstva in turizma ali pa nadaljuje izobraževanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne programe.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo - lokacija Izola 05/66-21-720
Zbornica - lokacija Izola 05/66-21-730
Pomočnik ravnateljice - lokacija Izola 05/66-21-723
Šolska svetovalna služba - lokacija Izola 05/66-21-728
Šolska knjižnica - lokacija Izola 05/66-21-729
Izobraževanje odraslih - lokacija Izola 05/66-21-727
Dijaški dom - lokacija Izola 05/66-21-750
Restavracija - lokacija Izola 05/66-21-740
Recepcija - lokacija Izola 05/66-21-745
Računovodstvo - lokacija Izola 05/66-21-734
Tajništvo - lokacija Polje 05/66-38-280
Zbornica - lokacija Polje 05/66-38-290
Pomočnica ravnateljice - lokacija Polje 05/66-38-281
Šolska svetovalna služba - lokacija Polje 05/66-38-286
Šolska knjižnica - lokacija Polje 05/66-38-284
Info e-mail sola@srednjasolaizola.si
TRR: SI56 01100-6000041248

Vodstvo šole

Adelija Perne

Ravnateljica

Dejan Mužina

Pomočnik ravnateljice - lokacija Izola

Oriana Zonta Bajec

Pomočnica ravnateljice - lokacija Polje

Nataša Cah, Ornela Gregorič, Sonja Mihalič

Tajništvo

Uradne ure: ponedeljek - petek: 8.00 - 12.00

Ana Osredkar

Svetovalna služba - Izola

Uradne ure: ponedeljek: 12.00 - 18.00, torek - petek: 8.00 - 14.00

Nina Ahčin

Svetovalna služba - lokacija Izola

Uradne ure: ponedeljek - petek: 8.00 - 14.00

Snežana Lešnik

Svetovalna služba - lokacija Polje

Uradne ure: ponedeljek - petek: 8.00 - 11.30

vir: https://www.srednjasolaizola.si