GRADBENI TEHNIK - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

GRADBENI TEHNIK – SSI

Gradbeni tehnik s pomočjo orodij in računalniške opreme sodeluje pri načrtovanju cest, mostov, stavb, vodnih zgradb in viaduktov.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa gradbeni tehnik boš usposobljen/a za:

  • uporabo strokovne literature, tehnološke in tehnične dokumentacije in tehničnih standardov, predpisov in pravilnika ter rabo zakonodaje, ki je odgovorna za področje gradbeništva in področja povezana z njim;
  • rabo sodobne IKT za vrednotenje, iskanje, uporabo in obdelovanje informacij;
  • vodenje delovne in poslovne dokumentacije v gradbeništvu;
  • projektiranje gradbenega materiala, objektov in konstrukcij z upoštevanjem lastnosti gradbenih proizvodov in posameznih materialov;
  • dimenzioniranje konstrukcij ter enostavnih gradbenih materialov;
  • izdelavo in pripravo projektne dokumentacije, potrebne za gradbene objekte;
  • vodenje delovnih skupin in posameznih del v proizvodnem obratu industrije gradbenih materialov in na gradbiščih;
  • sodelovanje pri izvedbi obnove stavbnih dediščin;
  • rabo geodetskih načrtov in izvedbo osnovne meritve pri gradbenih delih.

Nadaljevanje študija po programu gradbeni tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; poleg dodatno opravljenega izpita iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program gradbeni tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu gradbeni tehnik:

Zaposlitev je možna v obratovalnici in podjetju, ki opravlja gradbene dejavnosti ali proizvodno dejavnost gradbenega materiala, podjetjih in projektnih birojih, ki izvajajo nadzor nad gradbenimi deli in upravljanjem stavb.

Sorodne smeri

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK  – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program