TEHNIK MEHATRONIKE - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA (1)

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

Tehnik mehatronike dela na področju montaže, vzdrževanja, preverjanja in zagona mehatronskih sistemov, krmilnikov, senzorjev in izvajalcev.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa tehnik mehatronike boš usposobljen/a za:

 • uporabo in razumevanje tehniškega načrta;
 • uporabo informacijskega sistema pri tehnološkem procesu;
 • avtomatiziranje tehnološkega procesa in vzdrževanje tehnološkega sistema;
 • določanje obremenitve in nosilnosti konstrukcijskega elementa;
 • uporabo mehanskih in hidravličnih elementov in električnih naprav;
 • gradnjo mehatronskega sistema in planiranje montaž in demontaž mehatronskega sistema;
 • diagnosticiranje napake in enostavnih popravil mehatronskega sistema;
 • programiranje aplikacij v različnih programskih jezikih;
 • povezovanje informacijskega sistema s proizvodnimi procesi;
 • vzdrževanje opreme in aplikacije na nivoju povezave informacijskih sistemov s proizvodnim procesom;
 • projektiranje regulacij in krmiljenj, načrtovanje hidravličnih in pnevmatičnih krmilij;
 • načrtovanje in uporabo digitalnega vezja, PLC krmilnika, mikrokontrolerja in elementov senzorike.

Nadaljevanje študija po programu tehnik mehatronike:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program tehnik mehatronike:

Vpis v izobraževalni program je možen za posameznika, ki je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu tehnik mehatronike:

Zaposlitev je možna v obrti ali industriji z industrijskimi procesi, v obrti ali industriji, kjer se ukvarjajo z avtomatizacijo proizvodnih procesov, v delovnih obratih pri modifikaciji in vzdrževanju proizvodnih naprav in linij.

Sorodne smeri

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

ZOBOTEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

Ustanove, ki izvajajo program