Srednja šola Jesenice

O šoli

Srednja šola Jesenice se zavzema za povezovanje s širšim področjem Gorenjske. Sodelovanje s partnerji omogoča uspešno izvajanje praktičnega dela usposabljanja, hkrati pa dijakom omogoča tudi navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci že v času šolanja. Šola stremi k izvajanju kakovostnega učnega procesa. Dijaki Srednje šole Jesenica vsako leto dosegajo visoke rezultate na poklicni maturi. Šola spodbuja razvoj individualnih veščin in zanimanj svojih dijakov, ki lahko obiskujejo najrazličnejše obšolske dejavnosti. Šola je še posebej znana po pevskem zboru Letim. Organizirajo tudi ekskurzije po Sloveniji in v tujino, sodelujejo v projektih Spirit Slovenia in Erasmus+ ter so športnikom prijazna šola. Srednja šola Jesenice izvaja naslednje izobraževalne programe: mehatronik operater (SPI), pomočnik v tehnoloških procesih (NPI), predšolska vzgoja (SSI), strojni tehnik (SSI) in zdravstvena nega (SSI). Ponuja tudi izobraževanje odraslih.

Število maturantov na leto: 83

Število vseh dijakov: 554

Število vseh profesorjev: 51

Multimedija

 

Predstavitev programov

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Program se zaključi s poklicno maturo. Dijaki v času šolanja pridobijo teoretično in praktično strokovno znanje, ki ga potrebujejo za delo v javnih in zasebnih vrtcih ter v vzgojnih zavodih za otroke z motnjami v razvoju. Program pedagoške vzgoje na Srednji šoli je tesno povezan s sodelovanjem na različnih prireditvah, kot so Pikin festival, Zlatorogova pravljična dežela, Festival Vila Čira Čara in Cicibanova olimpijada. Uspešno zaključen program kandidatom omogoča nadaljnji vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na Pedagoško fakulteto.

ZDRAVSTVENA NEGA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica zdravstvene nege

Program omogoča pridobitev praktičnih in teoretičnih znanj, ki jih kandidati potrebujejo za delo na področju zdravstvene nege. Del praktičnega pouka poteka v Splošni bolnišnici Jesenice in drugih bližnjih zdravstvenih ustanovah. Srednja šola Jesenice je edina srednja zdravstvena šola pri nas, ki ima posebno opremo, ki simulira počutje starostnika. V sklopu učnega procesa omogoča izbiro prostih kurikulov s področja nege kože in nohtov ter modul za rehabilitacijo in gibanje za zdravje, ki kandidatom omogočata nadaljnjo usmeritev v kozmetiko ali fizioterapijo. Po zaključeni poklicni maturi se lahko kandidati zaposlijo na področju zdravstva ali pa nadaljujejo šolanje v višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo v nekatere univerzitetne programe.

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Po koncu šolanja se lahko kandidati zaposlijo na področju industrijskih, obrtnih in servisnih dejavnosti, na področju vzdrževanja in proizvodnje strojnih delov in strojne opreme. Program združuje strojništvo, tehniko, računalništvo, robotiko in druge tehnologije. Praktični del pouka poteka v šolskih delavnicah in pri delodajalcih. Prakso lahko dijaki opravljajo tudi v sklopu mednarodnih izmenjav. Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko kandidati nadaljujejo šolanje v višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo v nekatere univerzitetne programe.

MEHATRONIK OPERATER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom. Program zajema področja strojništva, elektrotehnike in računalništva. Del učnega procesa poteka v obliki praktičnega usposabljanja v šoli ter pri delodajalcih (v Sloveniji ali pa v obliki mednarodne izmenjave). Srednja šola Jesenice sodeluje pri programu Mladim se dogaja, povezani pa so tudi z mednarodnim društvom Alpe Adria Green, ki se zavzema za električno mobilnost. Uspešno zaključen program kandidatom omogoča zaposlitev v industriji ali obrteh, ki delujejo na podlagi mehatronskih sistemov. Po opravljenem zaključnem izpitu pa se lahko vpišejo tudi na poklicno-tehniško izobraževanje.

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih

Program se zaključi z zaključnim izpitom. Pogoj za vpis je najmanj sedem zaključenih razredov devetletne osnovne šole ali uspešno zaključena osnovna šola s prilagojenim programom. Po končanem nižje poklicnem izobraževanju se lahko kandidati zaposlijo na področju obdelave kovin, v mehatronskih in energetskih podjetjih in drugih industrijskih ter obrtnih panogah. Uspešno zaključen program kandidatom omogoča nadaljnji vpis na srednje poklicne ali srednje strokovne programe.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (04) 581 31 00
Zbornica (04) 581 31 22
Računovodstvo (04) 581 31 18
Knjižnica (04) 581 31 25
Delavnica (04) 581 31 36
Vodja delavnic (04) 581 31 32
Kabinet - fizika (04) 581 31 26
Kabinet - glasba (04) 581 31 33
Kabinet - informatika (04) 581 31 24
Kabinet - kemija (04) 581 31 27
Kabinet - športna vzgoja (04) 581 31 23
Kabinet - zdravstvena nega (04) 581 31 31
Tajnica poklicne mature 030 661 143
Tajnica zaključnega izpita 041 456 261
Info e-mail info@ssj-jesenice.si
TRR: SI56 0110 0603 0697 613

Vodstvo šole

Monika Lotrič, univ. dipl. ekon.

Ravnateljica

Petra Naglič, univ. dipl. ekon.

Pomočnica ravnateljice

Gaja Čebulj

Svetovalna delavka

Uradne ure: vsak delavnik od 7.00 do 14.00 ure

Jasmina Slapar

Koordinatorka dijakov s posebnimi potrebami
vir: https://www.ssj-jesenice.si