Deficitarni poklici

Deficitarni poklici so tisti poklici, v katerih primanjkuje ustrezno usposobljenih in izobraženih posameznikov, ki bi lahko ta poklic opravljali.

Deficitarni poklici vzbujajo veliko zanimanja pri povpraševanju s strani delodajalcev. Na trgu je delo tako večje od števila primerno kvalificiranega kadra. Vpis v programe, ki izobražujejo za deficitarne poklice, tako prinaša večjo možnost za hitrejšo zaposlitev. 

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vsako leto najkasneje do konca januarja razpiše štipendije za deficitarne poklice, s pomočjo katerih želijo zagotoviti ustrezen kader, spodbujati vpis na področja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, zagotoviti vpis na programe, ki jim grozi ukinitev in promovirati poklicno in strokovno izobraževanje.