PREDŠOLSKA VZGOJA - SSI -SMER IZOBRAŽEVANJA

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

Predšolska vzgoja omogoča razvoj otrokovih telesnih in duševnih zmožnosti, spodbuja samostojnost, sposobnost razmišljanja in komuniciranja.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Obseg dela po končanem programu predšolska vzgoja omogoča razvoj otrokovih telesnih in duševnih zmožnosti, spodbuja samostojnost, sposobnost razmišljanja in komuniciranja.

 

Predšolska vzgoja – cilj programa:

 • doseganje kakovostnega komuniciranja tako z otroki kot z njihovimi družinami, sodelavci in različnimi organizacijami;
 • skozi teorijo in prakso do spoznanj o pedagoških metodah preostalih pristopov pri vzgoji otrok;
 • vplivanje na razvoj govora, socialno-emocionalnega razvoja ter motoričnih in duševnih procesov;
 • spodbujanje otrok pri osebnostnem razvoju;
  omogočanje varnega okolja za lastno zdravje, zdravje otrok in sodelavcev;
 • analiziranje in vrednotenje dela v oddelku, načrtovanje, evidentiranje za sodelovanje pri načrtovanju in implementaciji vzgojno-izobraževalnega procesa, ki temelji na razumevanju otrokovega razvoja in omogočanju uresničevanja otrokovih pravic;
 • priprava raznolikih iger ter spremljanje otrok skozi potek igre;
  motiviranje in spodbujanje otrok za razvoj kognitivnih, zaznavnih, motoričnih, socialno-emocionalnih procesov na različnih področjih: likovno, glasbeno, jezikovno, gibalno, plesno področje.

Nadaljevanje študija po programu predšolska vzgoja:

 

Po uspešno opravljeni poklicni maturi programa poklicnega tečaja je možen vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; dodatno opravljen izpit iz predmeta splošne mature pa omogoča vpis v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki dopuščajo to možnost.

Vpisni pogoji za program pedagoška vzgoja:

 

Vpis v izobraževalni program je možen za posameznika, ki je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Delo in zaposlitev po končanem programu predšolske vzgoje:

Zaposlitev je mogoča v oddelkih I. in II. starostnega obdobja v vrtcu, kulturnih in športnih ustanovah in drugih podjetjih, ki vključujejo delovna mesta za delo s predšolskimi otroki .

Sorodne smeri

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

ELEKTROTEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

ARANŽERSKI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

GRADBENI TEHNIK – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

Ustanove, ki izvajajo program