Šolski center Slovenj Gradec – Srednja zdravstvena šola

O šoli

Šolski center Slovenj Gradec ima že več kot 50-letno tradicijo na področju izobraževanja. Organizacijske enote centra so: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Srednja zdravstvena šola, Gimnazija in Višja strokovna šola. Srednjo zdravstveno šolo Slovenj Gradec obiskujejo dijaki vseh koroških občin, občin Šaleške doline in okolice. Tovrstna raznolikost je pozitivna lastnost, saj vpliva na strpnost in tolerantnost, ki sta pomembni vrlini na področju zdravstvenega dela. Šola izvaja srednješolske programe za naslednje programe: zdravstvena nega (SSI in PTI), bolničar – negovalec (SPI). Pouk poteka v sodobno opremljenih splošnih in specializiranih učilnicah, praktične vaje in PUD pa v učnih bazah in v resničnem okolju pri delodajalcih. Osrednje poslanstvo Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec je vzgoja in izobraževanje posameznikov, ki so empatični, zmožni strokovnega, odgovornega ter humanega dela v skladu z etiko in moralo. Šola izvaja tudi programe za izobraževanje odraslih ter različne tečaje in delavnice.

Število vseh dijakov: 320

Število vseh profesorjev: 35

DRAGI DIJAKINJE IN DIJAKI, SPOŠTOVANI STARŠI!

Skoraj tri leta nam je šolske dneve oblikoval korona virus in morali smo se prilagajati različnim modelom, ki so bili včasih zoprni in neprijetni, kljub vsemu pa vsaj tudi dokaj uspešni. Šola po organizacijski plati trenutno že spominja na stare čase, je pa po treh letih nenehnega strahu in nestabilnosti postala precej drugačna. Vse to je moč opaziti na področju medsebojnih odnosov in na področju znanja. Kljub spremembam je treba z optimizmom zreti v prihodnost ter še naprej verjeti v šolo in v znanje. Namen vsake dobre javne šole in njenih programov mora biti podajanje preverjenega ter kvalitetnega splošnega oz. specialnega znanja. Vse sile je treba usmeriti v to, da bo znanje uporabljeno za dobre namene, ki nam bodo omogočali kvalitetno in varno in življenje. Kaj se počne z naučenim, je odvisno od lastnosti posameznika in okolja, v katerem živi, ter njegovih motivov oz. namenov. Da se z znanjem lahko manipulira in se tudi napačno uporablja sta pokazala polpretekla zdravstvena kriza ter trenutne vojne grožnje oz. ekonomsko politično manipuliranje nasploh. Vedno ne vzdrži »zdrava pamet«, velikokrat je pomembnejše široko znanje, dejstva in preverjeni podatki.

Res je, da vsak posameznik v družbi šteje in je kot osebnost enkraten ter ima svoje pravice, ki jih je treba spoštovati, je pa z vsakim dnem tudi bolj jasno, da drug brez drugega ne moremo preživeti, da zato potrebujemo pravila, ki se jih je treba držati.

Da je skupno nad individualnim, najbrž ni potrebno razlagati dijakinjam in dijakom, ki ste se vpisali v zdravstveno šolo. S to izbiro ste se postavili na stran dobrega, z željo pomagati drugim. Odločili ste se za enega izmed najodgovornejših, zahtevnih, humanih in spoštovanih poklicev, ki zahteva izobrazbeno širino ter čustveno inteligenco; poklic, pri katerem neznanje, napake ali nedoslednost lahko vzamejo tudi življenja; poklic, pri katerem različnost med ljudmi, politika, vera, spolna usmerjenost, denar, izsiljevanja, ne smejo vplivati na dosledno, pošteno in strokovno zdravstveno pomoč za vsakogar; poklic, s katerim lahko vsak osebnostno raste, je zadovoljen in ponosen na svoje delo. Včasih je prav nerazumljivo, da na eni strani šolamo in vzgajamo take kadre, ki pomagajo ljudem, na drugi strani pa rušimo, izkoriščamo, vzpodbujamo vse vrste nestrpnosti, podpiramo egoizem ter se pobijamo.

Neglede na vse, je treba šolo vzeti za najboljšo prijateljico, znanje pa za eno redkih dobrin, ki ga nikomur ni možno vzeti. Učenje in široka izobrazba naj bo dijakinjam in dijakom izziv, možnost brezplačnega šolanja pa darilo, učiteljem poučevanje ena najplemenitejših veščin in ravnanje z znanjem velika odgovornost, staršem pa starševstvo kot ena najlepših, najzahtevnejših ter najodgovornejših danosti. S sodelovanjem vseh omenjenih deležnikov, če bomo strpni in kooperativni, lahko dosežemo, da je šola kljub poučevalnemu in vzgojnemu momentu, ocenjevanju in tekmovalnosti, učinkovita ter hkrati prijetna in zabavna.

Blaž Šušel, univ. dipl. psih., ravnatelj ŠC Slovenj Gradec - Srednja zdravstvena šola

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

BOLNIČAR - NEGOVALEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: bolničar - negovalec/bolničarka - negovalka

V času šolanja se dijak usposobi za izvajanje delovnih nalog v socialnovarstvenih zavodih in pri oskrbi na domu. Spozna mrežo socialnega in zdravstvenega varstva, se nauči prepoznavanja potreb oskrbovancev, starejših ljudi, ljudi s posebnimi potrebami, varovancev v socialnih zavodih in na domu. Delo opravlja v skladu s humanim odnosom, etiko in moralo ter spoštovanjem do sočloveka. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

ZDRAVSTVENA NEGA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica zdravstvene nege

V času šolanja dijak spozna organizacijo dela v zdravstvenem varstvu in se usposobi za delovne naloge v procesu zdravstvene nege. Nauči se priprave delovnih prostorov in pripomočkov za zdravstveno nego, spozna proces pri triaži in sprejemu bolnika, nudenje zdravstvene nege v različnih bolezenskih stanjih in življenjskih obdobjih, se nauči merjenja in opazovanja ter beleženja življenjskih funkcij, priprave bolnika na različne procese in temeljnih postopkov oživljanja. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ZDRAVSTVENA NEGA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica zdravstvene nege

Pogoj za vpis je uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje za bolničarja – negovalca. V času šolanja dijak spozna organizacijo dela v zdravstvenem varstvu in se usposobi za delovne naloge v procesu zdravstvene nege. Nauči se priprave delovnih prostorov in pripomočkov za zdravstveno nego, spozna proces pri triaži in sprejemu bolnika, nudenje zdravstvene nege v različnih bolezenskih stanjih in življenjskih obdobjih. Nauči se merjenja in opazovanja ter beleženja življenjskih funkcij, priprave bolnika na različne procese in temeljnih postopkov oživljanja. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02 88 46 540 zdravstvena@sc-sg.net
Zbornica (Gosposvetska ulica 2) 02 88 46 541
Zbornica (Gosposvetska ulica 4) 02 88 46 462
Knjižnica 02 88 46 546
TRR: SI56 011006030705082

Vodstvo šole

Gabrijela Kotnik

Direktorica Šolskega centra Slovenj Gradec

Blaž Šušel

Ravnatelj ŠC Slovenj Gradec - Srednja zdravstvena šola

Klavdija Cehner

Tajništvo

Uradne ure: ponedeljek - petek: 9.00 - 10.30, 12.30 - 13.30 (malica: 10.45 - 11.15)

Brigita Rapuc

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek - petek: 8.00 - 12.00

vir: https://www.szs.sc-sg.si