ELEKTRIKAR - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

ELEKTRIKAR – SPI

Elektrikar je oseba, ki je usposobljena za delo z električnimi inštalacijami, montažo, diagnostiko in vzdrževanjem električnih naprav.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa elektrikar boš usposobljen/a za:

  • uporabo informacijske tehnologije za pripravo, arhiviranje in oblikovanje dokumentacije in osnovnih dokumentov po predpisih;
  • izračun parametrov in izdelave, sestavo in opravljanje meritve na osnovnih električnih sklopih;
  • priklop porabnikov, izvedbo zaščite, vzdrževalnega dela na električni napravi, komunikacijskih inštalacijah, meritev;
  • izvedbo, priključek in nastavitev parametrov ter popravila programov v krmilno relejnem modulu.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu elektrikar:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program elektrikar:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev s končanim programom elektrikar:

Zaposlitev je možna na področju izdelave, sestave in opravljanja meritev na električnem sklopu, na področjih priklopa porabnikov, izvedbe zaščite, meritve in osnovnega vzdrževalnega dela na električni napravi, komunikacijskih inštalacijah in opremi, na področjih izdelave inštalacije, priklopa in vzdrževanja elementov nizkonapetostnega električnega omrežja in elektromotornih pogonov, na področjih izdelave, sestave in vzdrževalnih del elektronskih sklopov ter vgrajevanja senzorjev in merilnega pretvornika.

Sorodne smeri

DIMNIKAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

MIZAR – SPI

MIZAR – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

TRGOVEC – SPI

TRGOVEC – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

AVTOSERVISER – SPI

AVTOSERVISER – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

Ustanove, ki izvajajo program