ELEKTRIKAR - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

ELEKTRIKAR – SPI

Elektrikar je oseba, ki je usposobljena za delo z električnimi inštalacijami, montažo, diagnostiko in vzdrževanjem električnih naprav.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa elektrikar boš usposobljen/a za:

  • uporabo informacijske tehnologije za pripravo, arhiviranje in oblikovanje dokumentacije in osnovnih dokumentov po predpisih;
  • izračun parametrov in izdelave, sestavo in opravljanje meritve na osnovnih električnih sklopih;
  • priklop porabnikov, izvedbo zaščite, vzdrževalnega dela na električni napravi, komunikacijskih inštalacijah, meritev;
  • izvedbo, priključek in nastavitev parametrov ter popravila programov v krmilno relejnem modulu.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu elektrikar:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program elektrikar:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev s končanim programom elektrikar:

Zaposlitev je možna na področju izdelave, sestave in opravljanja meritev na električnem sklopu, na področjih priklopa porabnikov, izvedbe zaščite, meritve in osnovnega vzdrževalnega dela na električni napravi, komunikacijskih inštalacijah in opremi, na področjih izdelave inštalacije, priklopa in vzdrževanja elementov nizkonapetostnega električnega omrežja in elektromotornih pogonov, na področjih izdelave, sestave in vzdrževalnih del elektronskih sklopov ter vgrajevanja senzorjev in merilnega pretvornika.

Sorodne smeri

DIMNIKAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

MESAR – SPI

MESAR – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

Ustanove, ki izvajajo program