Šolski center Velenje – Elektro in računalniška šola

O šoli

Šolski center Velenje je sestavljen iz različnih organizacijskih enot: Šola za strojništvo, geotehniko in okolje, Elektro in računalniška šola, Šola za storitvene dejavnosti, Gimnazija, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center ter Dijaški in študentski dom. Elektro in računalniška šola, ki deluje v sklopu centra, izvaja srednješolske programe na treh področjih: elektrotehnika (elektrikar, elektrotehnik), mehatronika (tehnik mehatronike) in računalništvo (tehnik računalništva). Šolski proces poteka v sodelovanju s podjetji in okoljem. Elektro in računalniška šola Velenje posebno pozornost namenja dobri opremljenosti na vseh strokovnih področjih, raziskovalnemu delu in sodelovanju z gospodarsko panogo.

Število maturantov na leto: 103

Število vseh dijakov: 478

Število vseh profesorjev: 35

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

ELEKTROTEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Elektrotehnik dela na področjih razvojnih del v elektrotehniki, razvoja krmilno relejnih modulov, uporabe močnostne elektronike, programiranja krmilnikov, programiranja mikroprocesorjev in razvoja različnih vezij ter naprav. V prvem delu izobraževanja dijak pridobi znanja o osnovah elektrotehnike, vezjih, napravah in splošnih meritvah, spozna se z računalniško pismenostjo, medosebno komunikacijo in poslovanjem ter z upravljanjem z osnovnimi programirljivimi napravami. V drugem delu programa se odloči za specializacijo za energetika ali avtomatika – elektronika. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanja na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetnih programih.

ELEKTROTEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Pogoj za vpis je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Elektrotehnik dela na področju razvojnih del elektrotehnike, razvoja krmilno relejnih modulov, programiranja krmilnikov, programiranja mikroprocesorjev, razvoja različnih vezij in naprav, uporabe močnostne elektronike ter upravljanja s pnevmatskimi in hidravličnimi sistemi. V prvem delu izobraževanja dijak pridobi znanja o osnovah elektrotehnike, vezjih, napravah in splošnih meritvah, spozna se z računalniško pismenostjo, medosebno komunikacijo in poslovanjem ter z upravljanjem z osnovnimi programirljivimi napravami. V drugem delu programa se odloči za specializacijo za energetika ali avtomatika – elektronika. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanja na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetnih programih.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ehnik/tehnica računalništva

Tehnik računalništva dela na področjih načrtovanja in izdelave spletnih aplikacij, izdelave in vzdrževanja računalniških omrežij, izdelave namiznih in mobilnih aplikacij, upravljanja večuporabniških delovnih okolij, snemanja in obdelave multimedijskih vsebin v digitalnem zapisu in nameščanja ter upravljanja sistemske in uporabniške programske opreme. V drugem delu šolanja se dijak odloči za specializacijo za koderja algoritmov, skrbnika informacijskih sistemov ali izdelovalca spletnih strani. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanja na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetnih programih.

TEHNIK MEHATRONIKE (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica mehatronike

Tehnik mehatronike dela na področjih razvoja krmilno regulacijske tehnike, poznavanja industrijskih omrežij, 3D modeliranja, mikroprocesorskih sistemov, robotike in obdelave materialov (CNC). Dijak se v času šolanja usposobi za programiranje in vzdrževanje sodobnih avtomatskih strojev in robotov, za nastavljanje in nadziranje proizvodnih linij, za nadzor delovanja tehnoloških procesov, za vzdrževanje elementov informacijske tehnologije in za izvajanje povezav med stroji in napravami ter informacijskimi sistemi v podjetjih. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanja na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetnih programih.

ELEKTRIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: elektrikar/električarka

Elektrikar dela na področjih izvajanja meritev, elektroenergetske inštalacije, električnih naprav in inštalacij ter komunikacijskih inštalacij. V času šolanja se odloči za specializacijo za monterja elektroenergetskih inštalacij, elektronika – avtomatika ali monterja pametnih inštalacij. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 03 89 60 632 ers@scv.si
Zbornica 03 89 60 703
Knjižnica 03 89 88 540
TRR: SI56 0110 0603 0705 664

Vodstvo šole

Janko Pogorelčnik

Direktor ŠC Velenje

Simon Konečnik

Ravnatelj ŠC Velenje, Elektro in računalniške šole

Karina Špegel

Tajništvo

Urška Koletnik

Svetovalna služba

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure ter v času skupnih govorilnih ur

Erina Zukić

Svetovalna služba

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure ter v času skupnih govorilnih ur

vir: https://ers.scv.si/sl/