Šolski center Kranj – Srednja tehniška šola

O šoli

Šolski center Kranj je ena največjih slovenskih izobraževalnih ustanov. Center je nastal z združitvijo Tehniškega šolskega centra Kranj in Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra Kranj. Danes je sestavljen iz petih organizacijskih enot: Srednja tehniška šola, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, Strokovna gimnazija, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Osrednja vizija centra je izobraževanje za poklice prihodnosti s sodobnim znanjem in dobrimi medčloveškimi odnosi. Poudarjajo pomen delavnosti, strokovnosti, odgovornosti, inovativnosti, etičnosti, sodelovanja, poštenosti, pozitivne naravnanosti in skrbi za okolje. Srednja tehniška šola, ki deluje v sklopu Šolskega centra Kranj, izvaja različne srednješolske programe s področij mehatronike, elektrotehnike in računalništva (mehatronik operater, tehnik mehatronike, elektrikar, elektrotehnik, računalnikar, tehnik računalništva). Srednja tehniška šola ima sodobno opremljene specializirane učilnice in delavnice. Dijaki šole pa se lahko prav tako udejstvujejo na različnih področjih – sodelujejo pri projektih, tekmovanjih, raziskovalnih dejavnostih, kulturnih in športnih aktivnostih.

Število maturantov na leto: 157

Število vseh dijakov: 962

Število vseh profesorjev: 85

Spoštovane dijakinje in dijaki STŠ ŠC Kranj,

Tehnični poklici, za katere se želite izobraževati, so prihodnost in so najbolj iskani na trgu delovne sile.

Veseli smo, da ste izbrali Srednjo tehniško šolo Šolskega centra Kranj, kjer izobražujemo za poklice prihodnosti s področja elektrotehnike, računalništva in mehatronike.

V kolikor ste navdušenci nad moderno tehnologijo, smo prepričani, da je vaša izbira najboljša. Kakovostne strokovne učilnice, visoko usposobljeni učitelji in vrhunska oprema so naše vodilo pri izvajanju pouka in strokovnih delavnic.

Poleg pridobivanja strokovnega znanja vam bomo pomagali pridobiti lastnosti samozavestnih in vseživljenjsko učečih se ljudi, ki imajo pozitiven odnos do soljudi, dela in okolja. Pri vas bomo cenili in vzpodbujali inovativnost, kreativnost in željo po osvajanju tehničnih vsebin.

Ustvarite si prijazno, kvalitetno in uspešno prihodnost in postanite strokovnjak izbranega tehničnega področja. Tako boste predstavljali kader z visoko stopnjo zaposljivosti na trgu delovne sile in si kot mladi strokovnjaki uspešno razvijali karierno pot.

Želim vam veliko uspeha na tej poti!

Aljaž Rogelj, univ. dipl. inž., ravnatelj STŠ ŠC Kranj

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

ELEKTRIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: elektrikar/električarka

Elektrikar dela na področjih izdelovanja, sestavljanja in opravljanja meritev na električnih sklopih, električnih napravah, inštalacijah, opremi in omrežjih, na področju priklapljanja porabnikov ter izdelovanja, sestavljanja in vzdrževanja elektronskih sklopov. Program na Srednji tehniški šoli omogoča izbiro usmeritve (elektronik ali energetik) in ponuja možnost vajeniške oblike izobraževanja. Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom in omogoča vpis na poklicno-tehniške programe.

ELEKTROTEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Elektrotehnik se lahko zaposli na področjih proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije, v proizvodnji, kjer sestavlja, servisira in vzdržuje postroje ter kontrolira izdelke, v proizvodnji, kjer montira, servisira in vzdržuje električne in elektronske naprave ter stroje, na področju oblikovanja elektronskih gradiv ter spletnih straneh in v prodaji multimedijskih izdelkov. Program na Srednji tehniški šoli omogoča izbiro usmeritve (elektronik ali energetik). Šolanje se zaključi s poklicno maturo in omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

ELEKTROTEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Pogoj za vpis je uspešno zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja z relevantne smeri. Elektrotehnik se lahko zaposli na področjih proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije, v proizvodnji, kjer sestavlja, servisira in vzdržuje postroje ter kontrolira izdelke, v proizvodnji, kjer montira, servisira in vzdržuje električne in elektronske naprave ter stroje, na področju oblikovanja elektronskih gradiv ter spletnih straneh in v prodaji multimedijskih izdelkov. Program na Srednji tehniški šoli omogoča izbiro usmeritve (elektronik ali energetik). Šolanje se zaključi s poklicno maturo in omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

RAČUNALNIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: računalnikar/računalnikarica

Računalnikar se lahko zaposli povsod, kjer so prisotni računalniki ali računalniške periferne naprave, računalniška omrežja in drugi računalniški sistemi ter informacijsko-komunikacijske tehnologije. Program na Srednji tehniški šoli omogoča izbiro usmeritve (vzdrževalec programske opreme). Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom in omogoča vpis na poklicno-tehniške programe.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Tehnik računalništva se lahko zaposli na področjih vzpostavljanja in vzdrževanja računalniških omrežij in povezav ter informacijskih sistemov. Lahko načrtuje in izdeluje računalniške programe in spletne strani. Program na Srednji tehniški šoli omogoča izbiro usmeritve (oblikovalec spletnih strani ali koder alegoritmov). Šolanje se zaključi s poklicno maturo in omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Pogoj za vpis je uspešno zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja z relevantne smeri. Tehnik računalništva se lahko zaposli na področjih vzpostavljanja in vzdrževanja računalniških omrežij in povezav ter informacijskih sistemov. Lahko načrtuje in izdeluje računalniške programe in spletne strani. Program na Srednji tehniški šoli omogoča izbiro usmeritve (oblikovalec spletnih strani). Šolanje se zaključi s poklicno maturo in omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

MEHATRONIK OPERATER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

Mehatronik operater se lahko zaposli v industriji in obrti, kjer upravlja z mehatronskimi sistemi, neguje in vzdržuje mehatronske sklope, upravlja tehnološke procese ter proizvodne linije. Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom in omogoča vpis na poklicno-tehniške programe.

TEHNIK MEHATRONIKE (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica mehatronike

Tehnik mehatronike se lahko zaposli v industriji in obrti, kjer potekajo industrijski in tehnološki procesi ter povsod, kjer se uporablja avtomatizacija proizvodnih procesov (vzdrževanje in modifikacija proizvodnih linij in naprav). Šolanje se zaključi s poklicno maturo in omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

TEHNIK MEHATRONIKE (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica mehatronike

Pogoj za vpis je uspešno zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja z relevantne smeri. Tehnik mehatronike se lahko zaposli v industriji in obrti, kjer potekajo industrijski in tehnološki procesi ter povsod, kjer se uporablja avtomatizacija proizvodnih procesov (vzdrževanje in modifikacija proizvodnih linij in naprav). Šolanje se zaključi s poklicno maturo in omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo +386 (0)4 280 40 00 info@sckr.si
Direktor +386 (0)4 280 40 21
Ravnatelj STŠ +386 (0)4 280 40 23
Pomočnica ravnatelja STŠ +386 (0)4 280 40 39
Svetovalna delavka +386 (0)4 280 40 32 ali +386 (0)4 280 40 46
Izobraževanje ob delu +386 (0)4 280 40 27
Zbornica SŠ +386 (0)4 280 40 26
Knjižnica +386 (0)4 280 40 38
Tajnica PM in ZI +386 (0)4 280 40 49
Športni koordinator +386 (0)4 280 40 32
Pedagoška koordinatorica +386 (0)4 280 40 32
TRR: SI56 01100-6000041636

Vodstvo šole

Jože Drenovec

Direktor Šolskega centra Kranj

Aljaž Rogelj

Ravnatelj Srednje tehniške šole

Gašper Strniša

Pomočnik ravnatelja

Anže Jurgele

Pomočnik ravnatelja

Branka Zadnikar

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 12.00 do 14.00 ure

Tina Miklavčič

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 12.00 do 14.00 ure

Mojca Miklavčič

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 12.00 do 14.00 ure

Lijana Medič Jermančič

Svetovalna služba in pomočnica ravnatelja

Karmen Kanalec

Svetovalna služba

Mirjana Erlah Košnik

Svetovalna služba
vir: https://sckr.si/sts/