MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev popravlja različne vrtnarske in kmetijske stroje. Dela v delavnicah ali na kmetijah.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa mehanik kmetijskih in delovnih strojev boš usposobljen/a za:

  • načrt in organizacijo lastnega dela;
  • diagnostiko in lokalizacijo ter odpravo napak na delovnih in pogonskih strojih v kmetijstvu, gradbeništvu in komunali s pomočjo sodobnih naprav;
  • izvajanje nastavitev, popravil in vzdrževanje mehanskih naprav in sklopov, elektronskih in električnih ter pnevmatskih in hidravličnih naprav na delovnih in pogonskih strojih (gradbeništvo, komunala, kmetijstvo);
  • samostojnost in varnost pri popravilih in vzdrževanju delovnih in pogonskih naprav in strojev (gradbeništvo, kmetijstvo, komunala);
  • uporabo IKT za komunikacijo, načrtovanje in organizacijo samostojnega, gospodarnega in varnega dela in delovnega postopka na poklicnem področju;
  • ekipno delo ter ustno in pisno komuniciranje s strankami in sodelavci z uporabo strokovne terminologije;
  • odgovornost pri ravnanju na delovnem mestu z zagotovitvijo ohranjanja zdravja in varnosti na delovnem mestu, varovanje okolja in racionalnost pri rabi materiala in energije.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu mehanik kmetijskih in delovnih strojev:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program mehanik kmetijskih in delovnih strojev:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu mehanik kmetijskih in delovnih strojev:

Zaposlitev je možna v delavnicah, ki so specializirane za popravilo vrtnarskih, kmetijskih ali komunalnih mehanizacij, v kmetijskih obratih, tovarnah in montažnih obratih za proizvodnjo delovnih in kmetijskih strojev, v montaži in popravilu strojev, opreme in naprav, v storitvah s kmetijsko mehanizacijo, prodaji strojev in rezervnih delov, v servisu za montažo in popravilo pnevmatik.

Sorodne smeri

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

MIZAR – SPI

MIZAR – SPI

AVTOSERVISER – SPI

AVTOSERVISER – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

PEK – SPI

PEK – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

MESAR – SPI

MESAR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

TRGOVEC – SPI

TRGOVEC – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

Ustanove, ki izvajajo program