IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

Izdelovalec kovinskih konstrukcij je uposobljen za izdelavo, montažo in vzdrževanje različnih jeklenih konstrukcij.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Opis programa izdelovalec kovinskih konstrukcij:

Izobraževalni program dijaka usposobi za izdelavo, montažo in vzdrževanje različnih jeklenih konstrukcij. Program je namenjen vsem, ki se želijo naučiti več o pravilni izbiri materialov ter o njihovi obdelavi.

V času trajanja izobraževanja na programu izdelovalec kovinskih konstrukcij boš pridobil/a znanje s področja:

 • uporabe tehnologije, ki jo potrebuješ za opravljanje svojega dela;
 • varne vgradnje elementov in polizdelkov;
 • obravnave obremenitev izdelanih konstrukcij;
 • uporabe načinov preizkušnje materialov in konstrukcij;
 • plamenskega varjenja in lotanja;
 • razreza, mehanske obdelave materialov in postopkov protikorozijske zaščite;
 • tehniške in tehnološke dokumentacije;
 • mehanske obdelave materialov;
 • varstva okolja pri svojem delu;
 • racionalne rabe energije;
 • podjetništva, financ in poslovnega financiranja.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti tudi praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu izdelovalec kovinskih konstrukcij:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program izdelovalec kovinskih konstrukcij:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu izdelovalec kovinskih konstrukcij:

Izdelovalec kovinskih konstrukcij lahko opravlja delo na področju izdelave in montaže jeklenih ter kovinskih konstrukcij. Lahko se zaposli v industrijskih, obrtnih ali servisnih dejavnostih. Prav tako lahko dela na področju preoblikovanja in spajanja materialov.

Sorodne smeri

MIZAR – SPI

MIZAR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

AVTOSERVISER – SPI

AVTOSERVISER – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

TRGOVEC – SPI

TRGOVEC – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

Ustanove, ki izvajajo program