STROJNI MEHANIK - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

STROJNI MEHANIK – SPI

Strojni mehanik se ukvarja s projektiranjem in konstruiranjem strojnih delov, orodij in priprav za proizvodnjo.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa strojni mehanik boš usposobljen/a za:

 • izvajanje montaže in demontaže stroja, sestavnih delov, naprave in sklopov;
 • poznavanje gradnje strojev sistemov in naprav v proizvodnem procesu;
 • opravljanje preventivnih pregledov stroja in vzdrževanje naprav in strojev v pogonu;
 • sodelovanje pri presoji o uporabnosti in obrabi posameznih delov;
 • izvajanje montaže in vzdrževanje inštalacije na stroju;
 • opravljanje preizkusov delovanja stroja;
 • izvajanje različnih postopkov obdelave kovine in nekovine;
 • razumevanje lastnosti in uporabe kovinskega in nekovinskega gradiva;
 • uporabo osnovnih znanj tehniške dokumentacije;
 • pridobitev temeljnega znanja (mehanika, pnevmatika, hidravlika ter elektrotehnika);
 • izvedbo merilnih in kontrolnih postopkov in uporabo kontrolnih in merilnih orodij, naprav in strojev;
 • uporabo tabelaričnega in grafičnega prikaza;
 • uporabo osnovnih postopkov rezanja in spajanja;
 • poznavanje pomena in ciljev celovitega vzdrževanja;
 • razumevanje osnovnih zakonitosti v družbi, naravi in stroki;
 • poznavanje osnov podjetništva, obvladovanje kalkulacij in stroškov;
 • pridobitev znanja IKT z namenom samostojne uporabe uporabniških programov;
 • pravilno in varno ravnanje z delovno opremo in sredstvi za osebno varnost;
 • poznavanje zakonov in predpisov o varstvu na delovnem mestu ter ukrepov za preprečevanje nezgod na delovnem mestu;
 • upoštevanje ukrepov za racionalno rabo energije, časa in materiala;
 • poznavanje skladiščenja in odstranjevanja okolju škodljivih snovi ter ukrepe in postopke za zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje;
 • razvijanje sposobnosti kritične presoje in odgovornosti pri ravnanju pri delu, poštenost, humanost in sposobnosti za ekipno delo;
 • razvijanje kreativnosti, inovativnosti in predlogov za izboljšavo;
 • razumevanje in uporabo strokovne terminologije;
 • načrtovanje in pripravo poteka dela, nadzorovanje in oceno rezultatov dela.

Nadaljevanje študija po programu strojni mehanik:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji po končanem programu strojni mehanik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih. Pogoj za vajeniški izobraževalni program je registrirana pogodba o vajeništvu.

Delo in zaposlitev po končanem programu strojni mehanik:

Zaposlitev je možna v različnih proizvodnjah in v vzdrževalni dejavnosti v podjetjih in delavnicah.

Sorodne smeri

MIZAR – SPI

MIZAR – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

MESAR – SPI

MESAR – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

AVTOSERVISER – SPI

AVTOSERVISER – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

Ustanove, ki izvajajo program