SLIKOPLESKAR - ČRKOSLIKAR - SMER IZOBRAŽEVANJA

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

Slikopleskar - črkoslikar se ukvarja s pleskanjem in zaščito stropov, zidov, mizarskih in kovinskih izdelkov.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa slikopleskar – črkoslikar boš usposobljen/a za:

  • odstranitev starega premaza z uporabo mehanskega, termičnega ali kemijskega postopka;
  • pripravo podlage iz različnih materialov za impregnacijo, pleskanje in lakiranje;
  • oblaganje stropov in sten z različnimi tapetami in izdelavo ter montažo štukature;
  • pripravo barve iz barvne lestvice in optično korigiranje motiva;
  • izdelavo napisov, ornamentov, logotipa na transparentih, panojih in tablah;
  • izvedbo črkoslikarskih del na notranjih in zunanjih površinah;
  • racionalnost pri rabi različnih materialov, delovnih sredstvih, energiji in času;
  • upoštevanje načela varovanja okolja, zdravja in varstva na delovnem mestu;
  • vzdrževanje vgrajenih črkoslikarskih in slikopleskarskih izdelkov.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu slikopleskar – črkoslikar:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program slikopleskar – črkoslikar:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu:

Zaposlitev v obrti in podjetjih z izdelovanjem grafičnega oblikovanja, napisov in logotipov oziroma podjetja, ki se ukvarjajo s slikopleskarstvom v okviru zaključnega dela v gradbeništvu. Možnost samozaposlitve.

Sorodne smeri

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

MEHATRONIK OPERATER – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

MESAR – SPI

MESAR – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

PEK – SPI

PEK – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

Ustanove, ki izvajajo program