MEHATRONIK OPERATER - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

MEHATRONIK OPERATER – SPI

Mehatronik operater se ukvarja z delovnimi sredstvi v proizvodnji - nalaga in prazni stroje, odvaža izdelke, zažene robotizirano linijo ipd.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa mehatronik operater boš usposobljen/a za:

 • izvedbo krmilne in kontrolne funkcije v proizvodnji liniji ali na stroju;
 • nastavitev in upravljanje električnih, procesnih ter mehanskih parametrov in veličin;
 • kontrolo zahtevnejših parametrov delovnih procesov ter rokovanje s krmilnikom strojev s pomočjo sinoptičnih prikazov in vhodno izhodnim krmilnim elementom;
 • ugotovitev obremenitve strojnih elementov in njihovih funkcij v stroju;
 • evidenco in spremljanje predpisanih merilnih parametrov linije ali stroja, prepoznavanje osnovnih krmilnih elementov stroja;
 • pripravo strojev v stanje za zagon, lokaliziranje in odkrivanje napak na stroju, zamenjavo pokvarjenih komponent z originalnimi rezervnimi deli ter popravljanje poškodb na strojih;
 • nadzorovanje delovanje stroja, vlaganje materialov v stroj in vpenjanje, odpravljanje in kontroliranje zastojev v delovnih procesih, izvajanje vzdrževalnih del;
 • pregledovanje stanja strojev in energetskih virov, opravljanje vzdrževalnih del;
 • uporabo računalniških aplikacij, vrednotenje stroškov in skrb za urejenost delovnega okolja;
 • upoštevanje pravil, predpisov in standardov za varnost in zdravje na delovnem mestu ter varovanje okolja;
 • uporabo IKT pri izdelavi tehničnih navodil in tehniške dokumentacije.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu mehatronik operater:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program mehatronik operater:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu mehatronik operater:

Zaposlitev je možna v obrti ali industriji, kjer so prisotni mehatronski sistemi.

Sorodne smeri

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

TRGOVEC – SPI

TRGOVEC – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

Ustanove, ki izvajajo program