BOLNIČAR - NEGOVALEC - SMER IZOBRAŽEVANJA

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

Bolničar-negovalec izvaja negovalne postopke, pomaga pri življenjski aktivnosti in deluje v skladu s pravili zdravega prehranjevanja.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa bolničar-negovalec boš usposobljen/a za:

  • prepoznavanje potreb stanovalcev;
  • načrt, izvedbo in analizo negovalnega postopka;
  • nudenje pomoči pri življenjski aktivnosti: dihanje, pitje in prehranjevanje, odvajanje ter izločanje, počitek in spanje, gibanje, slačenje in oblačenje, vzdrževanje normalne telesne temperature in osebne higiene;
  • poročanje in dokumentiranje o oskrbovanju in negovanju;
  • prepoznavo in pravilno ukrepanje ob poškodbi in akutnih obolenjih;
  • oskrbo in nego pri bolezenskem stanju, ki se največkrat pojavlja v starosti;
  • oskrbo umrle osebe in spremljanje umirajoče osebe;
  • prepoznavo, preprečitev in razumevanje prenosa in kužnosti infekcij;
  • ravnanje v skladu z načeli ergonomije in zdravim načinom življenja;
  • delovanje v skladu z zdravim načinom prehrane in prehranjevanja.

Tekom 3-letnega izobraževanja po programu je potrebno opraviti najmanj 24 tednov prakse z delom v ustreznem podjetju.

Nadaljevanje študija po programu bolničar-negovalec:

Po uspešno končanem izobraževalnem programu bolničar-negovalec je možen vpis v ustrezen izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja, po nekaj letih delovnih izkušenj pa je možno opraviti ustrezni mojstrski ali poslovodski izpit.

Vpisni pogoji za program bolničar-negovalec:

V izobraževalni program je možen vpis z uspešno končano osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo poklicno izobrazbo ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev s končanim programom bolničar-negovalec:

Po končanem izobraževanju je zaposlitev možna v socialnovarstvenih zavodih, domovih varovancev in zdravstvenih domovih.

Sorodne smeri

DIMNIKAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

PEK – SPI

PEK – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

AVTOSERVISER – SPI

AVTOSERVISER – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

Ustanove, ki izvajajo program