GEOSTROJNIK RUDAR - SMER IZOBRAŽEVANJA

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

Geostrojnik rudar nadzira izvedbo varnostnih in rudarskih predpisov, daje ustrezna navodila in organizira pridobivanje mineralnih surovin.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa geostrojnik rudar boš usposobljen/a za:

 • izvedbo tehnološkega procesa izdelave vrtin, pridobitev mineralnih surovin, odstranitve jalovine in skladiščenje;
 • izvedbo tehnološkega procesa razstreljevanja v rudarstvu in izvedbo načrta minerskih del;
 • manipuliranje, skladiščenje in pravilno rabo razstreliva v rudarstvu;
 • uporabo naprav, orodij, strojev pri izdelavi podzemnega prostora, jaškov, predorov in vrtin;
 • uporabo naprav in strojev za zbiranje sekundarnih mineralnih surovin in jalovine ter ločevanje;
 • osnovni pregled in vzdrževanje naprav in strojev v rudarstvu;
 • ugotavljanje, kakšne značilnosti imajo geološke zemeljske strukture, razlikovanje med minerali, kamninami in kristali;
 • izvedbo meritev zračenja, analizo rezultatov in spremljanje parametrov;
 • uporabo in preučevanje tehnološke in tehnične dokumentacije, tehniških standardov ter predpisov in tehničnega načrta pri izvedbi geotehničnih, geotehnoloških in rudarskih del;
 • izvedbo zaščitnih ukrepov za varnost pri delu in skrb za lastno zdravje;
 • pozitivno naravnanost do ukrepov za varstvo okolja in zmanjševanje onesnaženosti okolja, racionalnost pri rabi materialov in energije;
 • uporabo najsodobnejše informacijske tehnologije in uporabniškega programa na poklicnem področju;
 • obvladovanje kalkulacij in stroškov ter razumevanje vloge podjetništva.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu geostrojnik rudar:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program geostrojnik rudar:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih. Potrebno je zdravniško potrdilo, ki služi kot dokaz, da kandidat nima zdravstvenih ovir za izobraževanje (dober sluh in vid, zdrava hrbtenica).

Delo in zaposlitev po končanem programu geostrojnik rudar:

Zaposlitev je možna v podjetju ali zasebnih obratovalnicah za podzemno in površinsko pridobivanje mineralnih surovin, izdelavo jamskih prog, cest, predorov, urejanje brežin ter pri geotehničnem delu (gramoznice, rudniki, glinokopi, peskokopi, rudniki) na različnih delovnih mestih.

Sorodne smeri

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

DIMNIKAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

MIZAR – SPI

MIZAR – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

MESAR – SPI

MESAR – SPI

Ustanove, ki izvajajo program