Šolski center Krško-Sevnica – Srednja šola Krško

O šoli

Šolski center Krško-Sevnica je sestavljena iz dveh organizacijskih enot: Srednja šola Krško in Srednja šola Sevnica. Srednja šola Krško ponuja izobraževalne programe različnih stopenj s področij strojništva, elektrotehnike in računalništva. Šola se nenehno povezuje z gospodarstvom in sledi potrebam trga. Poseben poudarek je na kvaliteti medsebojnih odnosov, osebnem napredku in pridobivanju socialnih veščin. Del pouka poteka v sodobnih laboratorijih, ki so opremljeni s tehnično opremo. Srednja šola Krško poudarja tudi pomen vseživljenjskega učenja in splošne razgledanosti.

Število maturantov na leto: 104

Število vseh dijakov: 527

Število vseh profesorjev: 57

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

TEHNIŠKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Tehniška gimnazija je strokovna gimnazija, ki dijake pripravi na opravljanje splošne mature in na nadaljnji študij. Poleg splošnih so v programu tehniške gimnazije tudi strokovni predmeti s tehniškega področja, s katerimi si dijaki pridobijo strokovno-teoretična znanja. Izbirni strokovni predmeti tehniške gimnazije so: strojništvo, elektronika ter računalniški sistemi in omrežja.

ELEKTROTEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Elektrotehnik načrtuje in izdeluje komunikacijske inštalacije, načrtuje, sestavlja in analizira delovanje programljivih naprav in elektronskih vezi ter izvaja električne meritve na različnih strojih, opremi, vezjih in inštalacijah. Pri tem rokuje z računalniško podprtimi orodji za izvajanje meritev. Program omogoča pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za: sistemski elektroenergetik, sistemski elektronik – avtomatik. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

ELEKTROTEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Pogoj za vpis je uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja (elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik) ali drugi naziv srednje poklicne izobrazbe z vsaj tremi leti delovnih izkušenj na področju elektrotehnike. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Strojni tehnik načrtuje, izdeluje in vzdržuje različne stroje in strojno opremo, programira računalniške stroje, nadzoruje kakovost v proizvodnji, vodi in kontrolira proizvodne procese, vodi vzdrževanje proizvodnje in sodeluje pri prodaji izdelkov s področja strojništva. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

STROJNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Pogoj za vpis je uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja (avtomehanik, avtoklepar, klepar – krovec, finomehanik, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin – orodjar, urar itd.). Strojni tehnik načrtuje, izdeluje in vzdržuje različne stroje in strojno opremo, programira računalniške stroje, nadzoruje kakovost v proizvodnji, vodi in kontrolira proizvodne procese, vodi vzdrževanje proizvodnje in sodeluje pri prodaji izdelkov s področja strojništva. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Tehnik računalništva dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, vzdržuje različno strojno in programsko opremo, načrtuje in postavlja podatkovne baze, dela s komunikacijskimi elementi in pri delu uporablja instrumente ter postopke za merjenje komunikacijskih inštalacij. Program omogoča pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za: izdelovalec/izdelovalka spletnih strani ali koder/koderka algoritmov. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

AVTOSERVISER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtoserviser/avtoserviserka

Avtoserviser izvaja posege na vozilih, ki imajo bencinski ali dizelski motor. Posege izvaja z uporabo različnih metod, ki zajemajo tudi lokaliziranje napak, popravilo in zamenjavo uničenih ali obrabljenih delov. V procesu odpravljanja napak upošteva želje strank, varnostne predpise, priporočila in navodila proizvajalca ter se ozira na okoljevarstvene predpise. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

ELEKTRIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: elektrikar/elekričarka

Elektrikar vzdržuje električne in komunikacijske inštalacije, servisira, vzdržuje, sestavlja in priklaplja električne naprave, izvaja različne električne meritve in montira, priključuje ter vzdržuje krmilne elemente, naprave, sklope in sisteme. Program omogoča pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za: monter/monterka elektroenergetskih inštalacij, elektronik – avtomatik/elektroničarka – avtomatičarka, monter/monterka pametnih inštalacij in naprav. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: oblikovalec kovin - orodjar/oblikovalka kovin - orodjarka

Oblikovalec kovin – orodjar izdeluje kovinske konstrukcije. Postopek izdelave izvede v skladu s tehnološko in tehniško dokumentacijo. Izvede tudi transport in montažo konstrukcije ter jo zaščiti proti koroziji. Delovni proces meri in kontrolira. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

STROJNI MEHANIK (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: strojni mehanik/strojna mehaničarka

Strojni mehanik izvaja montažo in demontažo strojev, sklopov in naprav. Opravlja tudi preventivne preglede in vzdrževalne dejavnosti strojev ter naprav v pogonu. Izvaja tudi montažo in vzdrževanje strojnih inštalacij ter različne postopke obdelave kovin in nekovin. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih

Pogoj za vpis je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. Pomočnik v tehnoloških procesih izvaja enostavna opravila in delovne postopke, vzdržuje in upravlja stroje ter naprave v kovinski industriji ter vzdržuje enostavne elektroinštalacijske sisteme in opravlja enostavna vzdrževalna dela na električnih strojih. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na srednje poklicnih oz. srednje strokovnih programih.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 07 49 06 400 tajnistvo@sc-krsko.si
Direktor ŠC Krško-Sevnica - Srednje šole Krško 07 49 06 401
Svetovalna služba 07 49 06 404
Knjižnica 07 49 06 421
Zbornica 07 49 06 405
Računovodstvo 07 49 06 403
TRR: SI56 0110 0603 0698 680

Vodstvo šole

Jože Pavlovič

Direktor Šolskega centra Krško-Sevnica in ravnatelj Srednje šole Krško

Marjeta Sodec

Tajništvo

Sabina Žulič

Svetovalna služba

Katja Frangež

Svetovalna služba
vir: https://www.sc-krsko.si/index.php/spss