Šolski center Ptuj – Elektro in računalniška šola

O šoli

Šolski center Ptuj je sestavljen iz petih avtonomnih pedagoških enot: Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Elektro in računalniška šola, Strojna šola, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center. Šolski center Ptuj zagotavlja kakovosten izobraževalni proces in je pomembno izobraževalno regijsko središče. Šolski proces je tesno povezan z lokalnim in širšim gospodarstvom. Elektro in računalniška šola, ki deluje v sklopu centra, izvaja srednješolske izobraževalne programe različnih stopenj: tehnik računalništva, tehnik mehatronike, elektrotehnik, elektrikar, mehatronik operater. Vodilo šole je: “Učenje je naša strast.”

Število vseh dijakov: 483

Število vseh profesorjev: 42

Gibanje pomeni spremembe – spremembe pa marsikaj spremenijo (neznani avtor).

Gibanje je življenje, omogoča spremembe, ohranja mladost in nas zabava. Naša šola je takšna – »Šola v nenehnem gibanju«. Učiteljski zbor je »v gibanju«, saj svojo ponudbo znanja nenehno dopolnjuje. Tako veliko truda, energije in sredstev vsak dan vlaga v kakovosten pouk, dobro komunikacijo, medsebojne odnose ter v sodobno opremo.

Zavedamo se, da le nenehno »gibanje« in vlaganje v novosti zagotavljata prihodnost. Znanje je največji kapital, zato nas bogati. V veselje nam je, da ga »v gibanju« prenašamo na mlade generacije.

Rajko Fajt, univ. dipl. inž., ravnatelj ŠC Ptuj - Elektro in računalniška šola

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Tehnik računalništva dela na področju vzdrževanja, nadgrajevanja in preverjanja strojne, mehanske in programske računalniške opreme. Vzdržuje računalniška omrežja, informacijske sisteme, načrtuje računalniške programe ter izdeluje spletne strani. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

TEHNIK MEHATRONIKE (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica mehatronike

Tehnik mehatronike dela predvsem na področju avtomatizirane proizvodnje. Njegova delovna področja prepletajo računalništvo, informacijsko tehnologijo, izdelavo in gradnjo strojnih elementov ter elektrotehnike. Tehnik mehatronike skrbi za delovanje mehatronskih sistemov, vzdržuje naprave v proizvodnem procesu, nadzoruje proizvodne procese krmil, stroje pa montira, servisira in programira. Pri tem uporablja informacijsko tehnologijo. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ELEKTROTEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Program omogoča usmeritev za pridobitev poklicne kvalifikacije sistemski elektronik-avtomatik (delo z elektronskimi napravami) ali usmeritev za sistemskega elektroenergetika (delo z močnostnimi napravami). V času šolanja se dijak spozna z električnimi vezji, z osnovnimi elementi v elektroniki in elektronskih sklopih, s proizvodnjo električne energije, z vzdrževanjem električnih in elektronskih naprav in strojev itd. Elektrotehnik se lahko zaposli v industriji, obrti, elektrogospodarstvu, trgovini itd. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ELEKTRIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: elektrikar/električarka

Program omogoča pridobitev poklicne kvalifikacije: monter elektroenergetskih inštalacij, elektronik – avtomatik ali monter pametnih inštalacij. V času šolanja se dijak spozna z različnimi električnimi vezji, z merjenjem električnih veličin, z montažo elementov električnih inštalacij. Na področju avtomatike se nauči uporabljati in programirati mikrokrmilnike in postopka realizacije avtomatiziranih sistemov. Področje pametnih inštalacij zajema programiranje, vzdrževanje, dokumentiranje in priključevanje pametnih inštalacij. Dijaki se spoznajo še z električnimi stroji in napravami ter z obnovljivimi viri energije. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

MEHATRONIK OPERATER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mehatronik operater

Mehatronik operater dela na področju, kjer se prepletajo računalništvo, informacijska tehnologija, izdelava in gradnja strojnih elementov ter elektrotehnika. Mehatronik operater skrbi za nemoteno delovanje proizvodnih linij, rokuje s stroji in napravami ter izvaja diagnostične meritve s pomočjo informacijskih tehnologij. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02 787 1 800 info.ele@scptuj.si
Zbornica 02 787 1 803
TRR: SI56 0110 0603 0704 209

Vodstvo šole

Oton Mlakar

Direktor Šolskega centra Ptuj

Rajko Fajt

Ravnatelj ŠC Ptuj - Elektro in računalniška šola

Monika Čeh

Pomočnica ravnatelja

Vera Janžekovič

Tajništvo

Nataša Vidovič

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 14.00 (po predhodnem dogovoru)

Monika Lovrenčič

Svetovalna služba

Uradne ure: sreda: 8.00 - 10.00, petek: 8.00 - 13.00

Veronika Leskovar

Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami

Uradne ure: vsako sredo od 8.00 do 14.00

vir: https://elektro.scptuj.si