MIZAR - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

MIZAR – SPI

Mizar obdeluje les, izdeluje stavbno in bivalno pohištvo in riše načrte ali skice. Izobraževalni program za poklic mizarja traja tri leta.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Opis programa mizar:

Mizar je prava izbira poklica za tiste, ki imajo radi kreativno delo in lesno obdelavo. V izobraževalnem programu se naučiš osnovnih veščin in znanj o lesu (npr. ustrezno ravnanje z materialom).

Mizar predstavlja enega izmed bolj zaposljivih poklicev. V času trajanja izobraževanja na programu boš pridobil/a znanje s področja:

  • samostojne obdelave lesa, kar vključuje poznavanje strokovne dokumentacije in načrtov za delo;
  • ustreznega ravnanja z delovnimi sredstvi;
  • varnosti pri delu;
  • nameščanja stavbnega pohištva, kot so lesena okna in omare;
  • obnavljanja lesenga pohištva;
  • uporabe komunikacijske opreme znotraj svojega poklica.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti tudi praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu mizar:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji za program mizar:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu mizar:

Po uspešno zaključenem programu se lahko zaposliš v lesni industriji, kjer izdelujejo stavbno ali bivalno pohištvo, v proizvodnji lesnih plošč, nosilcev in drugih lesenih elementov. Možna je tudi zaposlitev v delavnicah, kjer izdelujejo lesene izdelke, kot so leseni podi, stropi, stenske obloge, stopnice ipd.

Sorodne smeri

MESAR – SPI

MESAR – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

PEK – SPI

PEK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

Ustanove, ki izvajajo program