CVETLIČAR - SMER IZOBRAŽEVANJA

CVETLIČAR – SPI

Cvetličar oblikuje in sestavlja različne šopke, izdeluje vence in aranžmaje, krasi prostore ter aranžira različna darila.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa cvetličar boš usposobljen/a za:

 • organiziranje in načrtovanje dela;
 • skiciranje in načrt različnih cvetličnih dekoracij v prostorih, različne stile oblikovanja;
 • izbor, pripravo in uporabo materiala in pripomočkov za izdelavo cvetličarskega izdelka;
 • izbor, pripravo in uporabo rezanega cvetja, lončnic in zelenja za izdelavo cvetličnih dekoracij in vezav;
 • izdelavo cvetličnih dekoracij v prostoru – različne priložnosti z upoštevanjem trendov;
 • izdelavo aranžerskega materiala (osnovnega in dopolnilnega);
 • skladiščenje in vzdrževanje zelenja, cvetja in aranžerskih materialov;
 • trženje cvetličarskega izdelka in storitev;
 • ekipno delo in sodelovanje, komuniciranje s strankami in sodelavci;
 • uporabo IKT za iskanje in obdelavo podatkov;
 • odgovornost na delovnem mestu z namenom zagotavljanja lastne varnosti in varnosti drugih ter varovanje okolja.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu cvetličar:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program cvetličar:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev s končanim programom cvetličar:

Zaposlitev v cvetličarni, vrtnarskih podjetjih, vrtnih centrih, vrtnarijah, podjetjih za krajinsko vrtnarstvo, arboretumih in botaničnih vrtovih.

Sorodne smeri

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

DIMNIKAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

PEK – SPI

PEK – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

Ustanove, ki izvajajo program