INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

Inštalater strojnih inštalacij je usposobljen za inštaliranje vodovodnih, hladnih in ogrevalnih naprav. Ima veliko možnosti na trgu dela.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Inštalater strojnih inštalacij je usposobljen za inštaliranje vodovodnih, hladnih in ogrevalnih naprav. Ima veliko možnosti na trgu dela.

 

Opis programa inštalater strojnih inštalacij:

Program sestavlja usposabljanje za inštalaterja vodovodnih, hladilnih in ogrevalnih naprav. Študij vključuje veliko teorije in prakse ter ponuja velike možnosti za vključitev na trg dela.

V času trajanja izobraževanja na programu inštalater strojnih inštalacij boš pridobil/a znanje s področja:

  • toplega in hladnega preoblikovanja na različnih tipih materialov;
  • enostavne napeljave;
  • upravljanja z energetskimi napravami in napeljavami;
  • plamenskega varjenja in lotanja ter lepljenja kovinskih in nekovinskih materialov;
  • izdelave različnih tipov instalacij;
  • vzdrževanja in servisiranja različnih tipov instalacij;
  • varnosti pri delu;
  • sodobne tehnologije;
  • podjetništva, financ in poslovnega financiranja.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti tudi praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu inštalater strojnih inštalacij:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program inštalater strojnih inštalacij:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu inštalater strojnih inštalacij:

Inštalater strojnih inštalacij lahko opravlja delo montažerja in serviserja sistemov ogrevanja, vodovoda, klimatskih in plinskih napeljav. Lahko se zaposli tudi kot monter vodovodnih, klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav.

Sorodne smeri

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

PEK – SPI

PEK – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

MESAR – SPI

MESAR – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

Ustanove, ki izvajajo program