AVTOSERVISER - SMER IZOBRAŽEVANJA

AVTOSERVISER – SPI

Delo avtoserviserja je prevzem vozil, ocena in obseg poškodb vozila. Postavi diagnozo o stanju vozila ter izdela kontrolne protokole.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa avtoserviser boš usposobljen/a za:

 • postavitev diagnoze o stanju platišč in pnevmatik;
 • popravila in vzdrževanje pnevmatik in platišč;
 • nudenje nasveta stranki glede nakupa in vzdrževanja platišč in pnevmatik in glede popravila na vozilu;
 • postavitev diagnoze o stanju vozil z uporabo instrumentov in orodja;
 • popravila, vzdrževanja in nastavitve mehaničnih sistemov, sklopov ter naprav na vozilu;
 • nastavitev in popravila elektronskih in električnih sistemov, napeljav in naprav na vozilih;
 • vzdrževanja in nastavitve hidravličnih ter pnevmatskih sistemov, sklopov in naprav na vozilu;
 • uporabo kontrolnih in merilnih naprav, strojev in orodij;
 • uporabo dokumentacije (tehnološke in tehnične), tehničnih standardov in načrtov ter navodil proizvajalcev;
 • timsko delo in ustno ter pisno sporazumevanje s sodelavci, strankami in strokovnjaki z uporabo strokovne terminologije;
 • pozitivno naravnanost do ukrepov za varstvo okolja in onesnaževanja;
 • presojo o ravnanju z odpadnimi snovmi, izrabi vira energije in racionalnosti pri sami rabi energije;
 • izvajanje in zagotovitev ukrepov za zdravje in varnost pri delu, varovanje okolja, preprečevanje nezgod in požarno varnost;
 • uporabo najsodobnejših informacijskih tehnologij, delo s podatki, gradivi in viri.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu avtoserviser:

Po končanem izobraževalnem programu avtoserviser je mogoč vpis v ustrezne programe poklicno-tehniške izobrazbe. Po nekaj letih delovnih izkušenj pa tudi možnost opravljanja poslovovodskega ali delovodskega izpita.

Vpisni pogoji za program avtoserviser:

Pogoj za vpis v program avtoserviser je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev s končanim programom avtoserviser:

Zaposlitev s končanim programom avtoserviser je možna v avtoservisnih ali vulkanizerskih delavnicah in v proizvodnji motornih vozil.

Sorodne smeri

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

ADMINISTRATOR – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

STEKLAR – SPI

STEKLAR – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

METALURG – SPI

METALURG – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

BOLNIČAR-NEGOVALEC – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

GEOSTROJNIK RUDAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

Ustanove, ki izvajajo program