METALURG - SPI - SMER IZOBRAŽEVANJA

METALURG – SPI

Metalurg s poznavanjem materiala predela, pridobi in pripravi različne materiale in jih naredi uporabne za druge veje industrije.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Po koncu programa metalurg boš usposobljen/a za:

 • toplotno obdelovanje, površinsko in globinsko utrjevanje, preoblikovanje in litje zlitin in kovin glede na zahteve in tehnološko dokumentacijo;
 • nadzor, upravljanje in pripravo naprav, orodij in strojev ter pripomočkov z namenom vodenja obdelovalnih in metalurških procesov;
 • preventivno vzdrževanje naprav, orodij in peči ter za sodelovanje pri vzdrževalnem delu talilniške opreme in pri popravilih;
 • odpravljanje in prepoznavanje vzroka nastanka napak in motenj pri obdelovalnih in metalurških procesih;
 • izpolnjevanje zahtevanih evidenc o delu, tehnološke in delovne dokumentacije in dokumentov o stanju naprav in peči za taljenje;
 • uporabo kontrolnih in merilnih orodij, naprav, strojev in pripomočkov in za nadzorovanje izvedbe procesa preiskave materialov;
 • pripravo in pregled pomožnih naprav in transportnih manipulativnih naprav;
 • branje, razumevanje in izdelavo tehniške dokumentacije;
 • upoštevanje zaščitnih ukrepov za varnost in zdravje na delovnem mestu;
 • pozitivno naravnanost do ukrepov za varstvo okolja in zmanjševanja onesnaženosti in racionalnosti pri rabi materialov in energije;
 • rabo najsodobnejše informacijske tehnologije in uporabniških programov na poklicnem področju;
 • obvladovanje kalkulacij, stroškov in razumevanje vloge podjetništva.

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po programu metalurg:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega poslovodskega ali mojstrskega izpita.

Vpisni pogoji za program metalurg:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu metalurg:

Zaposlitev je možna v podjetjih – industrija aluminija, livarne, industrija barvnih kovin, avtomobilska industrija ali pri samostojnih podjetnikih – livarska dejavnost, toplotna obdelava kovin.

Sorodne smeri

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

GOSPODAR NA PODEŽELJU – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

ELEKTRIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

STROJNI MEHANIK – SPI

PEK – SPI

PEK – SPI

CVETLIČAR – SPI

CVETLIČAR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

GASTRONOM HOTELIR – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

RAČUNALNIKAR – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

DIMNIKAR – SPI

DIMNIKAR – SPI

TRGOVEC – SPI

TRGOVEC – SPI

KAMNOSEK – SPI

KAMNOSEK – SPI

VRTNAR – SPI

VRTNAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

Ustanove, ki izvajajo program