Šolski center Nova Gorica – Elektrotehniška in računalniška šola

O šoli

Šolski center Nova Gorica je vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga sestavlja sedem organizacijskih enot: Srednja ekonomska in trgovska šola, Biotehniška šola, Gimnazija in zdravstvena šola, Strojna, prometna in lesarska šola, Elektrotehniška in računalniška šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Šolski center Nova Gorica ima več kot 60 let tradicije na področju izobraževanja. Elektrotehniška in računalniška šola Nova Gorica, ki deluje v sklopu centra, izvaja srednješolske izobraževalne programe s področij elektrotehnike (elektrikar, elektrotehnik) in računalništva (računalnikar, tehnik računalništva). Osrednje poslanstvo šole je izvajanje kakovostnega izobraževalnega procesa, usposabljanje dijakov za samostojno delo v izbranem poklicu, spodbujanje raziskovanja in inovativnosti, usmerjanje v vseživljenjsko izobraževanje, vzgajanje v pozitivnem odnosu do ljudi, dela in okolja ter spodbujanje odprtosti in strpnosti.

Število vseh dijakov: 463

Število vseh profesorjev: 58

Dragi osnovnošolci in osnovnošolke, spoštovani starši!

Leta brezskrbnega otroštva in razposajene radoživosti se neizprosno bližajo trenutku pomembne odločitve. V času, ko učenci zaključujete osnovno šolo, se pred vas, kot tudi pred vaše starše, postavlja nadvse pomembna in težka odločitev. Kam naprej? Kaj me pravzaprav zanima in veseli? Kakšen poklic naj izberem? Kateri šoli naj zaupam svojo nadaljnjo izobraževalno pot?

Od izbranega poklica nedvomno pričakujemo, da nam bo omogočal zanimivo delo v prijaznem okolju in dober življenjski standard. Ta pričakovanja vam lahko izpolnijo, tako danes kot tudi v prihodnosti, poklici s področja elektrotehnike in računalništva. Prav ti poklici so namreč zaradi izredno hitrega razvoja sodobne računalniško podprte tehnologije vedno bolj atraktivni in predstavljajo izziv za mlade. Delo v teh poklicih je resda čisto in ni fizično naporno, vendar zahteva strokovnost in natančnost. Zaradi navedenih značilnosti so srednješolski programi iz elektrotehnike, zlasti iz elektronike in računalništva, zanimivi tudi za dekleta.

Kakšne pa so zaposlitvene možnosti? Naši dijaki imajo dobro poklicno perspektivo, saj so ti poklici čedalje bolj iskani in cenjeni. Ni ga podjetja v gospodarstvu, obrti in vseh drugih dejavnostih, ki ne bi potrebovalo strokovnjakov s tega področja. Elektronika in računalniki so si namreč izborili ključno vlogo na vseh področjih tehnike in so prisotni skoraj v vsakem sodobnem izdelku. Tudi energetika ne zaostaja. Trendi razvoja v elektroindustriji kažejo, da bodo v prihodnosti vsekakor perspektivni poklici, ki se dotikajo prenosa in distribucije električne energije ter njene racionalne rabe.

Če imate veselje za tehniko in vam elektrotehnika in računalništvo vzbujata posebno zanimanje, se lahko odločite za enega izmed poklicev, za katere izobražujemo in usposabljamo na naši šoli. S svojim znanjem, izkušnjami, sodobno učno tehnologijo ter veliko volje in zavzetosti vam bomo pomagali in vas vodili, da boste dosegel svoj cilj.

Robert Peršič, univ.dipl.inž., ravnatelj ŠC Nova Gorica - Elektrotehniška in računalniška šola

Multimedija

 

Predstavitev programov

ELEKTRIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: elektrikar/električarka

V času šolanja se dijak nauči, kako se električna energija proizvaja, kako se prenaša in kako se s pomočjo strojev pretvarja v uporabne oblike. Spozna se z različnimi električnimi inštalacijami in pametnimi inštalacijami. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniških programih ali pa se zaposli na področjih industrije, obrti, elektrogospodarstva, trgovine, servisnih dejavnostih itd.

ELEKTROTEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Elektrotehnik se lahko zaposli na področjih industrije, obrti, elektrogospodarstva, trgovine, turizma, servisnih dejavnostih itd. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih ali pa se zaposli na področjih industrije, obrti, elektrogospodarstva, trgovine, servisnih dejavnostih itd.

ELEKTROTEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Pogoj za vpis je uspešno zaključno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Program je namenjen nadgrajevanju predhodnega znanja in se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniških programih ali pa se zaposli na področjih industrije, obrti, elektrogospodarstva, trgovine, servisnih dejavnostih itd.

RAČUNALNIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: računalnikar/računalnikarica

Področje računalništva združuje elektroniko in informatiko. V času šolanja se dijak spozna z delovanjem, uporabo in vzdrževanjem elementov računalniških sistemov, usposobi se za upravljanje z informacijsko strojno in programsko opremo, z elementi komunikacijskih inštalacij in z multimedijskimi sistemi. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniških programih.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Področje računalništva združuje elektroniko in informatiko. Program dijaka usposobi za delo z računalniki in drugimi računalniškimi napravami. Spozna se tudi s programskim delom, z delom s podatkovnimi bazami in z delom na mobilnih platformah. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Pogoj za vpis je uspešno zaključno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Program je namenjen nadgrajevanju predhodnega znanja. Področje računalništva združuje elektroniko in informatiko. Program dijaka usposobi za delo z računalniki in drugimi računalniškimi napravami. Spozna se tudi s programskim delom, z delom s podatkovnimi bazami in z delom na mobilnih platformah. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Centrala 05 62 05 700
Tajništvo 05 62 05 704 ers@scng.si
Zbornica 05 62 05 728
TRR: SI56 0110 0603 0703 142

Vodstvo šole

Miran Saksida

Direktor Šolskega centra Nova Gorica

Robert Peršič

Ravnatelj ŠC Nova Gorica - Elektrotehniška in računalniška šola

Robert Čebron

Pomočnik ravnatelja

Anita Kompara

Tajništvo

Vanesa Frančeškin

Svetovalna služba

Ana Gvardjančič

Koordinatorka za dijake s posebnimi potrebami
vir: http://ers.scng.s