Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana

O šoli

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana ali “Vegova” je izrazito razvojno usmerjena, zato sledi smernicam sodobnega tehnološkega razvoja in sodobnim pedagoškim praksam. Poslanstvo šole se naslanja na tradicijo realne gimnazije, ki je v sedanji zgradbi Vegove začela delovati leta 1874. Šolski proces poteka v sodelovanju s strokovnjaki drugih šol, s podjetji ter drugimi tujimi in domačimi partnerji. Zavzemajo se za vzpostavljanje medijske in strokovne pismenosti, za izvajanje raziskovalnih dejavnosti ter za tolerantnost in medkulturno povezovanje. Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana dijake spodbuja k vseživljenjskemu učenju, kritičnemu razmišljanju in jih pripravlja na uspešno poklicno ter življenjsko pot. Dijaki se lahko v tehnološko najsodobnejših učilnicah izobražujejo na treh programih: tehniška gimnazija, tehnik računalništva, elektrotehnik.

Število vseh dijakov: 927

Število vseh profesorjev: 84

Spoštovane dijakinje in dijaki, spoštovani starši!

V zadnjem času smo v šolskem prostoru morali premagati številne izzive, ki so nas marsikdaj našli nepripravljene. Ustvarjalnost pri iskanju drugačnega načina dela in razmišljanja je od nas vseh pogosto terjala vzdržljivost in veliko mero poguma.

A spremenjene razmere so samo še okrepile zavedanje o pomembnosti jasne komunikacije, strokovnega pristopa in medsebojnega zaupanja ter spoštovanja. Še bolj smo se morali potruditi, da smo si lahko prizadevali za dobro šolo, v kateri bi dijakom lahko predali potrebno znanje in v kateri bi se vsi počutili sprejete in spodbujane.

Na naši šoli smo od nekdaj ponosni na spoštljive, uspešne in ustvarjalne dijake, ki znajo sprejeti tudi dejstvo, da se ustvarjalnost ne rojeva vselej v mehkem naslanjaču, ampak da »Ustvarjalnost zahteva pogum« (Henri Matisse). Dijaki se tudi po zaključku šolanja na naši šoli k nam radi vračajo in nas bogatijo s svojim znanjem in svežim pristopom.

Želim si, da bi s skupnimi močmi, z očmi, zazrtimi v skupne cilje, znali tudi v prihodnosti graditi kakovostno šolo dobrih odnosov ter prepoznavati težave in spreminjati način razmišljanja, ki jih je ustvaril.

Prihodnost ustvarjamo na Vegovi!

Aleksandar Lazarević, ravnatelj Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

TEHNIŠKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program tehniške gimnazije vsebuje strokovna in splošna znanja. Dijaki si po prvem letniku šolanja izberejo usmeritev v računalništvo ali elektrotehniko. Tehniška gimnazija je namenjena tistim posameznikom, ki si želijo poleg splošnih vsebin spoznati tudi tehniške vsebine. Po zaključeni splošni maturi se kandidati lahko vpišejo na višješolske, visokošolske in univerzitetne programe.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Srednje strokovno izobraževanje za tehnika računalništva traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo. Dijaki v višjih letnikih izberejo kombinacijo modulov s področja skrbništva komunikacijskih in informacijskih sistemov ter koderstva algoritmov in izdelovanje spletnih strani. Kandidati se lahko po zaključenem šolanju zaposlijo na področjih vzpostavitve in vzdrževanja računalniških omrežij, informacijskih sistemov, izdelave računalniških programov in izdelave spletnih strani. Šolanje lahko nadaljujejo na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

ELEKTROTEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Srednje strokovni program za elektrotehnika traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo. Po zaključenem šolanju se lahko kandidati zaposlijo na področju proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije, na področju montaže in vzdrževanja ter prodaje električnih in elektronskih naprav, lahko oblikujejo različna elektronska gradiva in kontrolirajo električne ter elektronske izdelke. Pridobljena izobrazba jim omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo na nekatere univerzitetne programe.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (01) 2444 350 uprava@vegova.si
Zbornica (01) 2444 372
Računovodstvo (01) 2444 356
Kabinet – energetika (01) 2444 359
Kabinet – elektronika (01) 2444 369
Praktični pouk – K 2 (01) 2444 362
Praktični pouk – 11 (01) 2444 367
Kabinet fizike – 208 (01) 2444 363
Kabinet kemije (01) 2444 368
Trim kabinet (01) 2444 361
Telovadnica (01) 2444 365
Knjižnica (01) 2444 373
Fotokopirnica (01) 2444 364
Hišnik (01) 2444 366
TRR: SI56 01100-6030699262

Vodstvo šole

Aleksandar Lazarević

Ravnatelj

Mirjana Višnikar Ivić

Pomočnica ravnatelja

Merlin Gulan Lokar

Pomočnica ravnatelja

Katarina Kotnik Ivačič

Svetovalna služba - za program tehnik računalništva

Uradne ure: po dogovoru

Ajda Bivic

Svetovalna služba - za program tehnik računalništva

Uradne ure: po dogovoru

Sanja Ćorić

Svetovalna služba - za program tehniška gimnazija

Uradne ure: po dogovoru

Ronja Pušnik

Svetovalna služba - za programa tehniška gimnazija in elektrotehnik

Maja Pezdir

Svetovalna služba - za program elektrotehnik

Tanja Leder

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
vir: https://www.vegova.si