Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana – Srednja tehniška in strokovna šola

O šoli

ŠC PET – Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana je pomembna ustanova za izobraževanje na področju telekomunikacij. Leta 1948 ga je ustanovilo tedanje podjetje PTT. V sklopu centra danes delujeta dve organizacijski enoti: Srednja tehniška in strokovna šola in Višja strokovna šola. Srednja tehniška in strokovna šola izvaja dva srednješolska programa: ekonomski tehnik in tehnik elektronskih komunikacij. Šolski proces je prilagojen potrebam gospodarstva. Šola se zavzema za kakovosten izobraževalni proces, za vzpostavljanje stimulativnega in prijaznega okolja, v katerem spodbujajo osebni in učni razvoj dijakov, skrbijo za e-izobraževanje, spremljajo novosti v tehnološki in delovni praksi ter dvigujejo raven znanja. Srednja tehniška in strokovna šola že več kot desetletje vodi lastni projekt – projekt športnih oddelkov ŠC PET. Dijakom športnikom nudijo posebne prilagoditve in dodatne športne vsebine.

Število vseh profesorjev: 42

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani!

Na spletni strani predstavljamo delo na Srednji tehniški in strokovni šoli Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, ki ima večot 70-letno tradicijo.

Delo z mladimi je poslanstvo in izziv. Izzive pa si postavljamo celo življenje. Naši izzivi so povezani s tem, kako zagotavljati kvalitetno izveden učni proces, kako dijake čim bolj aktivno vključiti v pouk, kako slediti spremembam v družbi, kako ustvarjati pozitivne odnose ter ugled šole. Pri tem je zelo pomembno sodelovanje vseh deležnikov: dijakov, učiteljev in drugih zaposlenih, staršev ter zunanjih sodelavcev.

Številne interesne dejavnosti in projektno delo na področju ekonomije in telekomunikacij pomenijo nadgradnjo pouka, uporabno znanje in kompetence in so del vseživljenjskega učenja. Pohvalimo se lahko z aktivnim in uspešnim sodelovanjem v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih, raziskovalni dejavnosti ter dobrimi dosežki na področju znanja in športa.

Na šoli se trudimo ustvarjati prijetno in pozitivno vzdušje. Pomembno je, da znamo prisluhniti, poslušati, razumeti in se pogovoriti. Prizadevamo si, da naši dijaki odrastejo v odgovorne osebe in s pridobljenim znanjem, izkušnjami ter izobrazbo lahko nadaljujejo študij oziroma vstopijo na trg dela.

Kaj vse se pri nas dogaja, boste ugotovili, če si vzamete čas in pobrskate po naši spletni strani ali če nas osebno obiščete. Veseli bomo, če postanete del naše zgodbe.

mag. Simona Zupančič, ravnateljica Srednje tehniške in strokovne šole

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

V času šolanja dijak pridobi znanja, ki jih potrebuje za razumevanje delovanja gospodarstva. Spozna se s sodobnim tržnim gospodarstvom, z organizacijo in poslovanjem podjetja, z marketingom, s finančnim trgom in finančnimi ustanovami, z nabavnimi, skladiščnimi in prodajnimi postopki, z osnovami računovodstva, z bančnimi in poštnimi storitvami itd. Program se zaključi s poklicno maturo. Po zaključenem šolanju se lahko ekonomski tehnik zaposli v podjetjih različnih velikosti, na bankah in drugih finančnih institucijah, na pošti, zavarovalnici, državnih in drugih upravah. Šolanje lahko nadaljuje na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica elektronskih komunikacij

V prvem letniku šolanja dijaki pridobijo temeljna znanja s področij elektrotehnike. V višjih letnikih se v sklopu strokovnih modulov spoznajo s telekomunikacijskimi, računalniškimi in brezžičnimi omrežji ter napravami, ki so pomembne za prenos ter obdelavo informacij. Naučijo se osnov programiranja ter se spoznajo z marketingom in podjetništvom. Program se zaključi s poklicno maturo. Po zaključenem šolanju se lahko zaposlijo na področju montaže, vzdrževanja, razvoja in servisiranja telekomunikacij, računalniških omrežij ter naprav. Delajo lahko tudi na področju multimedijskih storitev. Šolanje lahko nadaljujejo na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (01) 234 24 44 scpet@scpet.si
Računovodstvo (01) 234 24 52
Knjižnica (01) 234 24 14
TRR: SI56 01100-6030700426

Vodstvo šole

Marjana Plukavec

Direktorica Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana

Simona Zupančič

Ravnateljica Srednje tehniške in strokovne šole

Matjaž Ternovec

Pomočnik ravnateljice

Pija Dolničar

Tajništvo

Uradne ure: ponedeljek - petek: 8.00 - 12.00

Maja Granda

Svetovalna služba (program ekonomski tehnik - vsi razredi, razen razen 1.a in 4.a)

Alenka Rakun

Svetovalna služba (program tehnik elektronskih komunikacij in program ekonomski tehnik - 1.a in 4.a)
vir: https://www.scpet.si