VRTNAR - SMER IZOBRAŽEVANJA

VRTNAR – SPI

Vrtnar/ka se ukvarja z oskrbo, pridelavo in sajenjem zunanjih rastlin. Prav tako vzgaja drevesa ter priravlja tla za saditev in gnojenje.

Število kreditnih točk:

180

Trajanje programa:

3 leto/leti/leta/let

Opis programa vrtnar:

Poklic vrtnar oziroma vrtnarka se ukvarja z oskrbo, pridelavo in sajenjem zunanjih rastlin in usklajevanjem teh rastlin v prostor. Njihovo delo vključuje tudi oskrbo in vzgojo dreves in grmovnic ter pripravo tal na saditev in gnojenje. Pomembno poslanstvo tega dela je tudi varovanje vseh vrst rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli, zato pri svojem delu uporablja tudi fitofarmacevtska sredstva za varstvo rastlin. Izobraževalni program je namenjen vsem mladim, ki so pri svojem delu radi povezani z naravo, so kreativni in imajo dobro razvite ročne spretnosti. Po končanem programu je dijak oziroma dijakinja usposobljen za oblikovanje, urejanje in vzdrževanje različnih zelenih površin in vrtov.

Vrtnar je poklic, ki ga nenehno obdaja narava. V času trajanja izobraževanja na programu vrtnar boš pridobil/a znanje s področja:

 • pridelave okrasnih rastlin in vrtnin;
 • varstva okolja;
 • ustrezne uporabe gnijila in priprave tal na saditev;
 • pridelave sadik;
 • poznavanja predpisanih standardov za gojenje in prodajo rastlin;
 • uporabe strojev, ki jih potrebuješ za opravljanje svojega dela;
 • varstva pri delu;
 • uporabe tehnologije za obdelavo podatkov, ki jih potrebuješ pri svojem delu;
 • komuniciranja znotraj svojega poklica in skupinskega dela;
 • odgovornega ravnanja na delovnem mestu;
 • osnov prodaje in marketinga.

 

Tekom 3-letnega izobraževanja je potrebno opraviti tudi praktično usposabljanje – delo v podjetju, ki traja najmanj 24 tednov.

Nadaljevanje študija po opravljenem programu vrtnar:

Po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete v ustrezne programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Po nekaj letih pridobljenih delovnih izkušenj pa je mogoč tudi pristop k opravljanju ustreznega delovodskega ali poslovodskega izpita.

Vpisni pogoji za program:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po opravljenem programu vrtnar:

Po uspešno zaključenem programu se lahko zaposliš v različnih vrtnarskih podjetjih, vrtnarijah, vrtnih centrih, birojih za krajinsko vrtnarstvo. Delo lahko opravljaš v drevesnicah, botaničnih vrtovih ali arboretumih.

Sorodne smeri

METALURG – SPI

METALURG – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

KLEPAR-KROVEC – SPI

AVTOSERVISER – SPI

AVTOSERVISER – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

GRAFIČNI OPERATER – SPI

FRIZER – SPI

FRIZER – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

IZDELOVALEC OBLAČIL – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

AVTOKAROSERIST – SPI

GOZDAR – SPI

GOZDAR – SPI

TAPETNIK – SPI

TAPETNIK – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ – SPI

MESAR – SPI

MESAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLIKOPLESKAR – ČRKOSLIKAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

SLAŠČIČAR – SPI

ZIDAR – SPI

ZIDAR – SPI

TESAR – SPI

TESAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

PAPIRNIČAR – SPI

Ustanove, ki izvajajo program