Šolski center Novo mesto – Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija

O šoli

Šolski center Novo mesto je sestavljen iz različnih organizacijskih enot: Srednja strojna šola, Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija, Srednja zdravstvena in kemijska šola, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, Višja Strokovna šola, Enota za izobraževanje odraslih in Medpodjetniški izobraževalni center (MIC). Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija, ki deluje v sklopu centra, izvaja izobraževalne programe različnih stopenj s področij elektrotehnike (elektrikar, elektrotehnik), računalništva (računalnikar, tehnik računalništva) in splošnega izobraževanja (tehniška gimnazija). Šola je pomembno tehniško in naravoslovno vzgojno in izobraževalno središče regije. Sodobni in kakovostno izveden pouk dijake Srednje elektro-računalniške šole in tehniške gimnazije Novo mesto pripravi na poklicno pot, na morebitno nadaljnjo izobraževanje in jih spodbuja, da pri tem razvijajo empatijo, solidarnost, smisel za sodelovanje, odgovornost in druge osebnostne lastnosti.

Število maturantov na leto: 235

Število vseh dijakov: 1086

Število vseh profesorjev: 78

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

TEHNIŠKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Predmetnik tehniške gimnazije združuje znanost in humanistiko. Od splošne gimnazije se razlikuje po strokovnih predmetih, ki jim je namenjenih 17 odstotkov ur, ostale ure so namenjene splošnoizobraževalnim predmetom. Poseben poudarek je na naravoslovju, matematiki in tehniki. Izbirni strokovni predmeti so: elektronika, računalniški sistemi in omrežja ali gradbeništvo in strojništvo. Izbirni strokovni maturitetni predmeti so: elektrotehnika, računalništvo ali mehanika. Program se zaključi s splošno maturo in omogoča vpis na vse univerzitetne programe. Dijaki se zaradi dobre podlage s področij naravoslovja in tehnike večinoma odločijo za naravoslovne in tehniške študije.

ELEKTRIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: elektrikar/električarka

V programu za elektrikarja dijaki izbirajo med strokovnima področjema elektroniko in energetiko. Elektrikar se lahko zaposli na področju sestavljanja, izdelovanja in merjenja na osnovnih električnih sklopov, priklaplanja porabnikov, izvajanja vzdrževalnih del na električnih napravah, različnih inštalacijah in omrežjih in na področjih izdelovanja, sestavljanja in vzdrževanja elektronskih sklopov, merilnih pretvornikov in senzorjev. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

ELEKTROTEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Program za elektrotehnika v višjih letnikih omogoča izbiro med dvema strokovnima področjema: avtomatiko in elektroniko ali energetiko. Elektrotehnik se lahko zaposli v industriji, obrti, elektrogospodarstvu, trgovini, servisnih dejavnostih itd. Dela lahko na področjih proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije, servisiranja in vzdrževanja avtomatiziranih postrojev, v proizvodnji, montaži in servisu ter prodaji električnih in elektronskih naprav ter strojev in na področju multimedije. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ELEKTROTEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Pogoj za vpis je zaključen program srednjega poklicnega izobraževanje z relevantne smeri. Elektrotehnik se lahko zaposli v industriji, obrti, elektrogospodarstvu, trgovini, servisnih dejavnostih itd. Dela lahko na področjih proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije, servisiranja in vzdrževanja avtomatiziranih postrojev, v proizvodnji, montaži in servisu ter prodaji električnih in elektronskih naprav ter strojev in na področju multimedije. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Dijak v drugem letniku programa izbira med naslednjimi strokovnimi področji: vzdrževanje komunikacijskih sistemov (delo s strojno in programsko opremo, z računalniškimi omrežji, videokonferenčnimi sistemi, strojno in programsko komunikacijsko opremo), vzdrževanje informacijskih sistemov (delo s strojno in programsko informacijsko opremo, izvajanje varnostnih ukrepov na področju informacijskih sistemov, izvajanje politike gesel, svetovanje na področju informacijskih sistemov), kodiranje algoritmov (programiranje v programskem jeziku, programiranje dinamičnih spletnih strani, obdelovanje podatkov v podatkovni bazi, posodabljanje programske opreme) ali izdelavo spletnih strani (izdelava spletne strani, skrb za varnost spletne strani, programiranje in kodiranje ter vzdrževanje). Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Pogoj za vpis je končan program srednjega poklicnega izobraževanje z relevantne smeri. Dijak izbira med naslednjimi strokovnimi področji: vzdrževanje komunikacijskih sistemov (delo s strojno in programsko opremo, z računalniškimi omrežji, videokonferenčnimi sistemi, strojno in programsko komunikacijsko opremo), vzdrževanje informacijskih sistemov (delo s strojno in programsko informacijsko opremo, izvajanje varnostnih ukrepov na področju informacijskih sistemov, izvajanje politike gesel, svetovanje na področju informacijskih sistemov), kodiranje algoritmov (programiranje v programskem jeziku, programiranje dinamičnih spletnih strani, obdelovanje podatkov v podatkovni bazi, posodabljanje programske opreme) ali izdelavo spletnih strani (izdelava spletne strani, skrb za varnost spletne strani, programiranje in kodiranje ter vzdrževanje). Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

RAČUNALNIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: računalnikar/računalnikarica

V programu dijak izbere strokovni modul za vzdrževalca računalniške strojne opreme (namešča in konfigurira strojno opremo, upravlja lokalna računalniška omrežja) ali vzdrževalca programske opreme (vzdržuje sistemsko programsko opremo, vključi računalnik ali periferno napravo v omrežje in omogoča skupno rabo podatkov). Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Centrala 07 39 32 100 info@sc-nm.si
Tajništvo 07 39 32 142
Zbornica 07 39 32 143
TRR: SI56 0110 0603 0703 433

Vodstvo šole

Matej Forjan

Direktor Šolskega centra Novo mesto

Boris Plut

Ravnatelj ŠC Novo mesto - Srednje elektro-računalniške šole in tehniške gimnazije

Drago Crnić

Pomočnik ravnatelja

Gregor Mede

Pomočnik ravnatelja

Vesna Parkelj

Pomočnica ravnatelja

Mateja Pavše

Tajništvo

Nives Lužar

Svetovalna služba

Nina Čižman

Svetovalna služba

Jasmina Jevnikar

Svetovalna služba

Marjeta Svetin

Svetovalna služba
vir: https://www.sc-nm.si/sestg/